Fagstoff

Risikovurdering og tiltak

Publisert: 25.01.2016, Oppdatert: 05.03.2017

Bildekollasj som illustrerer HMS. I risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering (risikokartlegging) er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Hvordan kan man kartlegge risikoen?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  • Trinn 1: Finn farekildene.
  • Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det?
  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

     

Aktuelle lenker:

Risikovurdering, Arbeidstilsynet

 

Eksempel på dokumentasjon brukt i forbindelse med risikovurdering og tiltak,

fra NELFO:

5 sikre 

 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

FSE

I dette oppdraget må du se på hvilken modell du bruker. Du må tenke på at du hele tida arbeider spenningsløst, og at du ikke under noen omstendigheter kobler med spenning påsatt. Det kan også være roterende deler i dette anlegget.

Når man bygger styreskap til maskiner og utstyr, får risikovurdering en ekstra betydning. Maskinforskriften sier at vi må risikovurdere hvordan selve maskinen eller utstyret skal virke. Det er vår jobb som fagarbeider å bygge slik at det blir sikrest mulig for dem som skal bruke utstyret.

Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk.


Risikovurdering

Eksempel på utfylt analyse for risikovurdering. Tabell.   
Last ned som PDF-fil:

Eksempel på risikovurdering  

 

Tiltak

Tabell over rutine ved bruk av skrumaskin. Illustrasjon.  
Last ned som PDF-fil:

Eksempel på rutine for skrumaskin  

Relatert innhold

Faglig

Generelt