Fagstoff

Framdriftsplan

Publisert: 25.01.2016, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eksempel på Gantt-diagram. Tabell.  
Last ned Gantt-diagram i PDF-format:

Gantt-diagram 

Vi har valgt en framdriftplan her som blir kalt Gantt-diagram. Ovenfor ser du hvordan et slikt diagram kan brukes på et enkelt læringsoppdrag.

 Alle jobber må planlegges. Her er en introduksjon og et eksempel på en framdriftsplan.

 

 

I læreplanen for elektrofag står det at du skal planlegge jobben. I denne planleggingen må du lage en framdriftsplan for arbeidet, og kanskje også en arbeidsplan som beskriver arbeidsfordelingen i en gruppe.

En slik framdriftsplan er viktig for å få gjennomført planlagt arbeid i løpet av perioden. Når du skal ta fagprøven, vil du se at den er  bygd opp etter samme lest. Du må også forholde deg til en slik plan for eksempel under bygging av et større bygg.

Oppdraget er beregnet til å vare i 48 skoletimer.