Ekstern ressurs

Norsk Petroleum

Publisert: 03.08.2015, Oppdatert: 14.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Alt du trenger å vite om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel; nettsiden er et nyttig verktøy som gir lærere og elever tilgang til oppdaterte og nedlastbare tall, kart, grafer og artikler om norsk petroleumsvirksomhet.

Rørsystem på oljeinstallasjon. Foto.   

www.norskpetroleum.no