Fagstoff

Hjula Væveri: Halvor Schou

Publisert: 10.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Portrett av fabrikkeier Halvor Schou. Foto. Portrett av Halvor Schou 

Halvor Schou ble født i Christiania i 1823. Han var sønn av bryggerieier og kjøpmann Christian Julius Schou. Halvor Schou gikk først på latinskolen i Christiania, før han flyttet til Lübeck hvor han fortsatte utdannelsen på et toårig handelsinstitutt. Deretter hadde han flere korte utenlandsopphold både i England og Frankrike. I arkivet finnes det brev etter Halvor Schou både på engelsk, fransk og tysk, noe som viser at han var språkmektig.

Hjula Væveri

Egentlig skulle Halvor Schou ta over farens bryggeri, men Halvor så muligheter i tekstilindustrien. Allerede i 1848 startet han sitt eget bomullsveveri i Brenneriveien 9. I 1856 startet han Hjula Væveri på Sagene. Veveriet var et av datidens største og mest moderne fabrikkanlegg i Norge. Schou var eneeier ved Hjula, så risikoen for tap og sjansen til fortjeneste lå hos ham. Familien Schou bodde på gården Sinsen i Aker. Gården ble drevet som et mønsterbruk og  var av de flotteste gårdene i Oslo.

Undervisningsopplegget som er lagd rundt kilder fra Halvor Schou, er ett av fire undervisningsopplegg om Hjula Væveri fra Norsk Teknisk Museum.