Fagstoff

Hjula Væveri: Fabrikken

Publisert: 07.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hjula veveri. Tegning.  

Nye oppfinnelser innenfor tekstilindustrien var med på å starte den industrielle revolusjonen i Storbritannia på 1700-tallet. På 1840-tallet spredte industrialiseringen seg til resten av Europa, også til Norge. I løpet av få år ble det satt i gang fabrikkdrift ved elver og fossefall.

Maskiner og råvarer ble importert fra Storbritannia. Hjula Væveri var en tekstilfabrikk som lå på Sagene ved Akerselva i Oslo. Den var i drift i hundre år fra midten av 1800-tallet.

I arkivet finnes kilder til ulike sider av fabrikkens virksomhet. Ved Hjula lagde de stoff som ble brukt til klær, sengetøy og gardiner. Vi skal i dette undervisningsopplegget se nærmere på en rekke kilder fra fabrikken. Kildene forteller om selve industrianlegget, produksjonen og salget av varer i fabrikkens oppbyggingsfase på 1850- og 1860-tallet.