Fagstoff

Kapitelstruktur

Publisert: 09.07.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kort om

 • kapittelstruktur
 • innhold

 

 

Leksjonsstruktur tysk 1 

Symbol for læringsmål. Foto.

 

Kapitteloppbygning

Hvert kapittel har en fast struktur og består av følgende deler:

 

 • Lernziele
 • Kommunikation
 • Land und Leute
 • Wortschatz
 • Aussprache
 • Grammatik
 • Übung macht den Meister
 • Tipps für Lehrer

Symbol for læringsmål. Foto.

Lernziele

Introdelen til kapitlet består av to faste sider:

 

 • "Das lernst du in Lektion ..."
  En konkret og detaljert oversikt over hva elevene skal lære i kapitlet
 • "Was kannst du schon?"
  En kollasj som kan brukes i oppstarten av arbeidet med kapitlet; aktivering av forkunnskaper

Symbolbilde for kommunikasjon. Foto.

Kommunikation

Dette delkapitlet handler først og fremst om muntlig kommunikasjon, og emnene her er henta fra hovedområdet Kommunikasjon i læreplanen. Innholdet presenteres i form av små ”bøker” der man blar seg framover.

 

Bøkene kombinerer fagstoff og (i all hovedsak) muntlige oppgaver, og de egner seg godt til felles gjennomgang i klassen. Da lar elevene egen pc være lukka, læreren viser innholdet ved hjelp av videokanon eller elektronisk tavle og styrer gjennomgangen av stoffet (lytting, oversettelse, ulike småoppgaver og spørsmål underveis; muntlige øvelser der elevene snur seg mot hverandre og jobber to og to).

 

Som et alternativ kan elevene av og til jobbe selvstendig med en første gjennomgang, individuelt eller i par.

 

Elevene bør også jobbe seg gjennom bøkene på egen hånd i etterkant av den felles gjennomgangen. Det er viktig at læreren påpeker at det må flere runder til for at dialoger osv. skal "sitte", og at utenatlæring og pugging er den beste metoden for å huske dialoger og gloser.

Symbolbilde for Land und Leute. . Foto.

Land und Leute

I dette delkapitlet finnes emnene som hører hjemme under hovedområdet Språk, kultur og samfunn i læreplanen. Hvert emne blir presentert på ei enkeltside, med ei eller flere enkle interaktive oppgaver nederst på hver side.

Symbolbilde for ordforråd. Illustrasjon.

Wortschatz

I dette delkapitlet ligger det gloselister tysk-norsk (Vokabellisten) til hvert enkelt delemne fra Kommunikasjon og Land und Leute. I tillegg finnes det ei enkel gloseinnlæringsoppgave (Vokabelkarten) til hver liste.

 

Tips: Er det tid igjen i timen etter en gjennomgang av et emne under Kommunikation eller Land und Leute, kan en be elevene jobbe med den tilhørende gloseoppgava. Den er enkel (eleven skal oversette til norsk) og kan passe bra som et neste steg etter en felles gjennomgang i klassen. Elevene kan jobbe enkeltvis eller i par.

Symbol for uttaleoppgave. Foto.

Aussprache

Her ligger det uttaleøvinger som tar utgangspunkt i glosene fra kapitlet. Disse oppgavene kan med fordel gjøres flere ganger og kan også puttes inn når det er litt tid igjen i en time.

 

Symbol for grammatikkoppgave. Foto.

Grammatikk

Grammatikken for tysk 1 er lagt opp slik at også elever med svake forkunnskaper i grammatikk skal få en mulighet til å henge med. Emnene presenteres i ”bøker” der fagstoff og oppgaver er integrert.

Hender på tastatur. Foto.  

Übung macht den Meister

Oppgavene her er tenkt som repetisjon og perfeksjonering og er mer krevende enn oppgavene som er direkte knytta til gjennomgangen av fagstoff eller grammatikk.

 

 • Vokabelmix
  Ulike interaktive gloseoppgaver med gloser fra hele kapitlet.
 • Vokabelkarten
  Glosekort norsk-tysk, også med gloser fra hele kapitlet.
 • Grammatikmix
  Repetisjonsspørsmål til grammatikk-emnene. Kanskje sterke elever kan starte her og sjekke hvor mye de allerede kan?
 • Schreibaufgaben
  Ulike små (etter hvert også lengre) skriveoppgaver. Emnene er henta fra hele kapitlet.

Symbol for læringsmål. Foto.

Tipps für Lehrer

Her ligger det nyttig informasjon og forslag til mulige arbeidsmåter. Det kan også ligge ekstra oppgaver, lenker til kahooter og forslag til prøver i denne delen.

 

OBS! Det er foreløpig ikke mange tekster og dialoger som er lest inn. Flere lydfiler vil være på plass i november 2015. Vi i redaksjonen håper likevel at interesserte lærere kan danne seg et inntrykk av hvordan vi har tenkt oss NDLA tysk 1. Send oss gjerne tilbakemeldinger!