Veiledning

Film i språkundervisninga

Publisert: 01.10.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto.


Film i språkundervisninga

 

Film er et nyttig og viktig læremiddel i språkundervisninga. Gjennom film får elevene et innblikk i målspråklandets kultur, og de kan øke sin kunnskap om dagligliv, levemåter, samfunnsforhold og historie. I tillegg byr film på et møte med autentisk språk som kan utnyttes til språklæring. Når en ser film, har en et ønske om å forstå det som blir sagt fordi en vil forstå handlinga. Dette behovet for å forstå gjør at en anstrenger seg og lytter mer konsentrert. Elevene får et realt språkbad, med visuell støtte som hjelper dem til å forstå det som sies. 


Et motiverende læremiddel

Film motiverer og inspirerer, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Film oppleves som autentisk og inviterer til identifikasjon med karakterene og skjebnene deres. Det å jobbe med film i fremmedspråkundervisninga skal være både gøy og lærerikt. Derfor har vi laga ressurser som skal sette elevene i stand til å beskrive, diskutere og reflektere over det de har sett og hørt. På denne måten utvider de språkkunnskapene sine, og filmopplevelsen får en ny dimensjon.


Krigens unge hjerter

I dette filmopplegget tar vi for oss den tyske TV-serien "Unsere Mütter, unsere Väter", eller "Krigens unge hjerter", som den heter på norsk. Opplegget er knytta til tre filmklipp, men en kan selvsagt også velge å se noen episoder eller hele serien. Alle episodene er tilgjengelige på NDLA film, både enkeltvis i menypunktet "TV-serier" og samla på vår norskspråklige informasjonsside "Krigens unge hjerter".  "Krigens unge hjerter" forteller en historie om andre verdenskrig fra et tysk perspektiv: Fem venner holder avskjedsfest i Berlin i 1941. De avtaler at de skal møtes igjen til jul. For krigen varer vel neppe lenger enn det?

 

Mer informasjon om serien

Serien fikk brei omtale i alle tyske medier da den kom i 2013. To nyttige lenker kan være:

Det finnes også mye relevant informasjon og materiale om serien på Wikipedia.de og YouTube.