Oppgave: Yrkessituasjon

Yrke: Helsefagarbeider i åpen omsorg

Publisert: 02.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
HIH

I denne filmen forteller en helsefagarbeider om sitt arbeid i brukerens hjem. Han berører emner som hvilke personlige egenskaper du bør ha, hvem du arbeider sammen med, og hva arbeidet dreier seg om.

I denne filmen forteller helsefagarbeideren om sitt yrke. Se filmen før du gjør oppgavene.

Hjelp i hjemmet
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen

 

Utfordringer til deg

 1. Her forteller helsefagarbeideren at hans jobb er å hjelpe andre til selvhjelp. Hva betyr dette?
 2. Han forteller om en servicebedrift. Hva er det, hvem jobber der, og hva gjør de?
 3. Hva menes med at brukerne trenger hjelp i sosialiseringen?
 4. Hvem jobber sammen på denne arbeidsplassen?
 5. Hva er etiske spørsmål?
 6. Hvor kan helsefagarbeideren jobbe?
 7. Hva er veiledning?
 8. Hvilke egenskaper trengs når du skal jobbe i et bofellesskap?
 9. Hvilken betydning har klær i denne jobben?
 10. Hvordan kan du opparbeide gode relasjoner til brukerne?
 11. Helsefagarbeideren sier at det ikke er lurt å bli for privat, hva tror du han mener?
 12. "Å hjelpe mennesker gir en god følelse", sier han i filmen. Hvordan kjennes det å ha en god følelse?
 13. Å hjelpe noen med personlig hygiene er en arbeidsoppgave. Hvordan tror du det oppleves for brukeren? Hvordan tror du helsefagarbeiden opplever det?
 14. Denne mannen arbeider i et "bofellesskap". Hva er det?
 15. "For å få til en god relasjon må man gi av seg selv". Hva betyr det?

 

Relatert innhold