Fagstoff

Hovedsystemer om bord i offshore installasjoner

Publisert: 08.07.2015, Oppdatert: 20.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Installasjonsskisse. Illustrasjon.  

På installasjonene offshore er det flere sentrale systemer som brukes for å gjennomføre bore- og brønnoperasjoner. Hovedsystemene inkluderer rørhåndtering, væske- og pumpesystemer, kobling til brønnen gjennom rør og posisjonerings- og hivkompenseringssystem for riggen.

Rørene skal flyttes mellom rørdekk og boredekk og kjøres ut og inn av brønnen ved hjelp av hydrauliske maskiner som fjernstyres. Borevæsken blandes, sirkuleres, renses og gjenbrukes på riggen. Sement blandes i store volum og brukes både til brønnbygging og -plugging.

Stigerørene monteres sammen for å lage et lukket system fra brønnen gjennom havet til riggen. Stigerøret skal brukes til borevæsken og for å beskytte utstyret.

Når en flytende installasjon er koblet til brønnen, må den posisjoneres riktig i forhold til brønnen og kompensere for bølgebevegelser for å hindre skade på brønnen eller borestrengen.

For alle disse prosessene og operasjonene er det egne systemer: rørhåndteringssystem, slamsirkulasjonssystem, sementeringsutstyr, stigerørssystem og system for posisjonering og kompensering.

I dette emnet omtales utstyret og virkemåten for hvert system og hvordan utstyret skal brukes og vedlikeholdes.