Oppgave

Sammenlign to webdokumentarer

Publisert: 05.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Medieuttrykk. Logo  

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Den tidligere soldaten Blake Miller med et fotografi av seg selv fra dokumentaren The Marlboro Marine. Fotografi.Den tidligere soldaten Blake Miller med et fotografi av seg selv fra webdokumentaren The Marlboro Marine. Bildet ble tatt i slaget om Falluja i 2004.

 

I denne oppgaven skal du analysere og sammenligne webdokumentarene The Marlboro Marine og The Places We Live.

 

Oppgave 1

Se dokumentaren The Marlboro Marine.

 1. Hvem har laget denne webdokumentaren, når ble den publisert, og hvilke historiske hendelser er det den forteller om?
 2. Hva er hovedbudskapet i webdokumentaren?
 3. Beskriv de ulike medieuttrykkene som er brukt til å formidle fortellingen.
 4. Hvordan er samspillet mellom de ulike medieuttrykkene med på å forsterke budskapet?
 5. Beskriv hva som er typisk for fortellestrukturen i denne webdokumentaren.

 

Oppgave 2

Se webdokumentaren The Places We Live.

 1. Hva er hovedbudskapet i denne webdokumentaren?
 2. Beskriv de medieuttrykkene som er brukt til å formidle fortellingen.
 3. Hvordan er samspillet mellom de ulike medieuttrykkene med på å forsterke budskapet?
 4. Beskriv hva som er typisk for fortellestrukturen i denne webdokumentaren.

Oppgave 3

 1. Sammenlign medieuttrykkene som er benyttet i The Marlboro Marine med medieuttrykkene i The Places We Live. Hva har de to dokumentarene til felles?
 2. Sammenlign fortellestrukturen i The Marlboro Marine med fortellestrukturen i The Places We Live. Hva går forskjellen ut på?
 3. Hvilken fortellestruktur appellerer mest til deg som mottaker? Begrunn svaret.
Relatert innhold

Generelt