Oppgave: Repetisjon

Grammatikmix

Publisert: 29.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Substantiv
 • Verb
 • Pronomen

Symbol for grammatikkoppgave. Foto.

 

Oppgave 1

Substantiv


 1. Hva slags ord hører til ordklassen substantiv? Forklar og bruk disse orda som eksempler:
  Lisa, Mons, gullfisk, hund, tallerken, mat, Alpene, regn, frihet, kjærlighet
 2. Forklar forskjellen mellom egennavn og fellesnavnog gi eksempler, både tyske og norske.
 3. Hva kalles ordklassen substantiv på tysk?
 4. Forklar bruken av stor og liten forbokstav ved substantiv i norsk og tysk.

 

Oppgave 2

Pronomen


 1. Hva er et personlig pronomen? Forklar.
 2. Hva mener vi i grammatikken når vi snakker om første, andre og tredje person?
 3. Lag en tabell over de personlige pronomena i norsk: første, andre og tredje person; entall og flertall.
 4. I leksjon en lærer du de tyske formene av disse personlige pronomena:  jeg, du, De, vi. Hva heter formene?
 5. Hva heter den høflige forma av pronomenet på norsk?
 6. Og hva heter den høflige forma av pronomenet på tysk?
 7. Hvor vanlig er bruken av høflig form i norsk og i tysk?
  (Les gjerne også hva Språkrådet har å si om bruk av høflig form i bokmål og nynorsk: Språkrådet om høflig form.)
 8. Hva heter det upersonlige pronomenet på bokmål og på nynorsk?
 9. Hva heter det upersonlige pronomenet på tysk?
 10. Når bruker vi det upersonlige pronomenet?

 

Oppgave 3

Verb


 1. Forklar hva slags ord som hører til ordklassen verb. Ta utgangspunkt i disse eksemplene:
  • sykle
  • lysne
  • hvile
 2. Hva kaller vi grunnforma av verbet? 
 3. Hvilken ending har denne grunnforma 
  • i norsk (gi to eksempler)
  • i tysk (gi to eksempler)
 4. Hva er tidsbøyning? Forklar og gi eksempler (på norsk).
 5. Når bruker vi presensform av verbet? Ta utgangspunkt i eksempelsetningene nedenfor og forklar.
  • Ich gehe jetzt.
  • Ich heiße Carola.
  • Ich komme morgen.
 6. Hva vil det si at tyske verb har personbøyning? Forklar og gi noen eksempler.
 7. Har vi personbøyning i norsk?