Fagstoff

Kompletteringsvæsker

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 11.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Overgang mellom slam og kompletteringsvæske i rør. Illustrasjon.      

Kompletteringsvæsker brukes i brønnen når borefasen er avsluttet. Væsken skal bidra til brønnkontroll og beskytte formasjonen og utstyret som er plassert i brønnen.

Brønnvæsker har forskjellige bruksområder. Når borefasen avsluttes må brønnen vaskes og fylles med kompletteringsvæske som fungerer som primærbarriere. Væsken består av vann og salter som bidrar til hydrostatisk trykk mot formasjonstrykket. I tillegg skal væsken beskytte utstyret som skal installeres i brønnen (kompletteringen) og reservoarbergarten. Væskens densitet beregnes og andre egenskaper justeres ut fra forholdene i hver enkelt brønn.