Fagstoff

Lagring og transport fra feltet

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen. Foto.   

Olje lagres i lagerceller på installasjonen og overføres til lastebøyer for transport til land i tankskip. Gass føres i omfattende rørsystemer for ilandføring fra norsk sokkel. Gass, som komprimeres først, leveres til Norge og Storbritannia og det europeiske kontinentet.

Det er flere ulike leggemetoder for rør på havbunnen. Alle rørledninger må sjekkes og vedlikeholdes jevnlig. Det er for å unngå stans i leveransen som Norge er forpliktet til gjennom avtaler med utenlandske mottakere.

Noen felt har også lastebøyer og lagertanker i installasjonene. Tankene brukes som mellomlager før oljen blir lastet over i tankskip som går i fast trafikk inn til fastlandet.

Gass: rør, rørlegging, drift og vedlikehold

Olje: lagringstank, lastebøye, tankskip

I dette emnet ser vi nærmere på lager- og rørsystemene som bidrar til leveranse av olje og gass, samt klargjøring, drift og vedlikehold av disse.