Fagstoff

Galvaniske elementer

Publisert: 15.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

 

 

 

Galvanisk element med forklarende tekst. Illustrasjon.Galvanisk element (ekstern). 

  

 

 

John Fredric Daniell. Tegning. John Frederic Daniell.   

Litt historikk

Den første som laget varige strømmer ved hjelp av elektriske batterier, var den italienske fysikeren Alessandro Volta (1745–1827) i 1800. Han kalte dem galvaniske elementer etter en annen italiener, legen Luigi Galvani (1737–1798) som – kanskje uten å forstå hvorfor – oppdaget at elektriske støt fikk muskelfibrene i en frosk til å trekke seg sammen. Volta brukte kobber- og sinkplater som var stablet oppå hverandre lagvis som en søyle, med mellomlag av tøy som var fuktet med svovelsyre. Dette ga strøm bare en kort tid. John Frederic Daniell videreutviklet ideen og laget daniellcellen, som ga jevn strøm over lang tid.

Et galvanisk element omdanner kjemisk energi til elektrisk energi

Daniellcellen. Illustrasjon.Daniellcellen.  

For å lage et galvanisk elementEt galvanisk element er en elektrokjemisk celle som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. Som regel består galvaniske elementer av to metaller med en saltbro mellom. trenger vi to forskjellige metaller og en elektrolytt. Spenningen mellom to metallelektroder er avhengig av hvor metallene er plassert i spenningsrekkenMetaller og halvmetaller kan organiseres etter edelhet. Dersom to metaller legges i en elektrolytt, og det finnes en elektrisk forbindelse mellom dem, vil den minst edle korrodere. Det vil også være et elektrisk spenningspotensial mellom metallene, og avstanden mellom dem i spenningsrekken bestemmer denne spenningen.. Jo større avstand det er mellom dem i spenningsrekken, desto større blir spenningen.

I et galvanisk element av to metaller vil det metallet som står til venstre i spenningsrekken bli den negative elektroden. Metallet som står til høyre i spenningsrekken vil bli den positive elektroden.
Elektronene vandrer fra den negative polen til den positive, mens strømretningen er definert fra positiv pol til negativ pol.

Relatert innhold