Oppgave: Forsøk

Forsøk: Finn spireprosenten i korn

Publisert: 24.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

Vi kan gjøre forsøk for å finne ut hvor mye av kornet som spirer.

Det kalles å regne ut spireprosenten.

 

God spireprosent på kornet er viktig for å få et godt resultat når vi sår korn.

 

Såkorn. FotoSåkorn 

Dokumentasjon

Når vi gjennomfører et forsøk, kan vi dokumentere det vi gjør.

 

Da beskriver vi hva vi gjorde, og hva vi fant ut.

 

Ta gjerne bilder som kan brukes i dokumentasjonen.

 

Du kan bruke dette dokumentasjonsverktøyet for å komme i gang. Bildene kan du sette inn i etterkant.

 

 

 

Hender med korn. FotoHva er spireprosenten?  

Skal vi få et godt resultat, er vi avhengige av godt såkorn med høy spireprosent – og lite ugras. I dette forsøket lærer du hvordan vi finner ut hvor stor andel av kornet vi sår, som spirer.


Du trenger:

  • stor potte eller et kar med jord
  • sand
  • gjennomsiktig plast
  • såkorn

Framgangsmåte:

  1. Fyll jord i potta så den er trekvart full. Fukt jorda godt. Press jorda passelig hardt sammen. Dette skal tilsvare såbunnen etter harving.
  2. Tell opp minimum 50 korn (n) og spre dem i potta. Dekk med ca. 1 cm sand. Dette tilsvarer de grove partiklene over frøet på jordet etter såing. Legg plast over potta for å hindre uttørking. Sett den bort i en til to uker. Prøv gjerne med flere potter og ulikt antall frø (n). Merk potta med hvor mange frø (n) det er sådd i den.
  3. Etter en til to uker teller du antall korn (s) som har spirt.
  4. Regn ut spireprosenten (x).
  5. Har du brukt flere potter, regner du ut den gjennomsnittlige spireprosenten.

Trenger du å repetere prosentregning? Gå til:

 Modul 10: Prosentregning 


Slik regner du ut spireprosenten:

Regn ut spireprosenten (x) med denne formelen:

 

n·x100 = s

 

Eksempel: Du sådde 50 korn. Det er 40 spirer i potta. n = 50 og s = 40

Spireprosenten blir:

 

         50·x100=40 100·50x100=40·100            50x=4000               x=400050               x=80

 

Svar: Spireprosenten er 80 %


  

Slik regner du ut gjennomsnittlig spireprosent:

Regn ut gjennomsnittlig spireprosent med denne formelen:

 

x1+x2+x3+x4antall potter

 

X1 er spireprosenten i potte 1X2 er spireprosenten i potte 2 osv. 


Eksempel: Du har regnet ut at spireprosenten er:

80 % i potte 1, 90% i potte 2, 75 % i potte 3 og 95% i potte 4.

 

Gjennomsnittlig spireprosent blir da:

 

80+90+75+954=85

 

Svar: Gjennomsnittlig spireprosent er 85 %