Fagstoff

Produkter med miljøskadelige stoffer

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mange skadelige kjemikalier anvendes i industriproduksjonen fordi de gjør produksjonen enklere, og for at de gir produkter med bedre egenskaper.

To skorsteiner som spyr ut hvit røyk.Industrirøyk er ikke nødvendigvis den alvorlige forurensningskilden man får inntrykk av.  

 

Image showing the thumbnail for content named \"PCB\"eforelesning: PCB. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Bromerte flammehemmere\"eforelesning: Bromerte flammehemmere. 

 

Malingsspann. Foto.Maling inneholder vanligvis både helse- og miljøskadelige stoffer.  

Hvorfor bruker industrien miljøskadelige stoffer?

Det er en fordel at fjernsynsapparater og andre elektronikkprodukter inneholder stoffer som hindrer brann. Mange tror at industrien er den verste kilden til forurensning. Men dette er ikke lenger tilfelle i de vestlige industrilandene. I våre dager kommer det lite forurensning ut fra fabrikkpiper og avløpsrør. Takket være nye rensemetoder, prosessforbedringer og endret produksjon er det lave konsentrasjoner av miljøskadelige stoffer i utslippene fra fabrikkene. Industriforetak som anvender kjemikalier som kan skade natur og miljø i sine tilvirkningsprosesser, er blitt tvunget til å kontrollere bruken av stoffene nøye.

I hvilke produkter finner vi miljøgifter?

PVC rør. Foto.PVC-rør. 

Ulike plastprodukter inneholder forskjellige miljøskadelige stoffer fra mykgjørere og fargestoffer. PVC frigjør klorgass ved forbrenning.

Miljøgifter som kan bli forbudt, er å finne i helt vanlige forbrukerprodukter som vi omgir oss med, for eksempel:

 • plastprodukter – for eksempel leker, regntøy, golvbelegg
 • bygningsmaterialer – for eksempel isolasjon, våtromspaneler, takbelegg, rør
 • maling, lakk og lim
 • tekstiler
 • bilpleiemidler/bilvoks
 • kosmetiske produkter
 • elektronikk

Gjenstandene hjemme i stua kan medføre miljøskade

Mange av de produktene vi omgir oss med og bruker hver dag, inneholder miljøskadelige stoffer. Når vi slapper av på den komfortable sofaen, faller det oss ikke inn at den kan representere et miljøproblem. Faktum er at mange av de tingene vi bruker hver eneste dag i hjemmene våre, kan bidra til miljøskader.

Produktene har vært gjennom mange prosesser før de kom inn i stua vår. Mange forskjellige typer kjemiske stoffer brukes som råmateriale ved framstillingen av ulike produkter for å sikre at de fungerer godt, og for å gi dem bedre egenskaper. les mer

Vi finner helse- og miljøfarlige kjemikalier i for eksempel elektronikkprodukter som mobiltelefoner, MP3-spillere og datamaskiner. Dette gjelder også for tekstiler, møbler og hobbyprodukter, altså helt vanlige produkter som vi omgir oss med til daglig. Vinylbelegget på golvet, sponplatene i veggen og lysrørene i taket kan inneholde miljøgifter. Så lenge mobiltelefonen er i bruk og radioen står på hylla og spiller musikk, er det ingen fare. De farlige stoffene sitter fast i de komponentene som finnes inni radioen og telefonen. Etter at vi har kastet tingene våre, har de et liv som søppel. Hvis bruksgjenstandene våre havner ute i naturen, eller hvis de ender på søppelfyllinga sammen med annet avfall, kan det avgis stoffer som kan skade mennesker, dyr og mikroorganismer. skjul

 

Et produkts livssyklus forteller om miljøbelastningen fra alle deler av livsløpet til en vare.

Relatert innhold