Vedlegg

Fordypning: Tilsynsrapport

Publisert: 25.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ormen Lange

Petroleumstilsynet fører jevnlig tilsyn med installasjoner og systemer offshore. Her er et eksempel på en tilsynsrapport fra rørledningen fra Ormen Lange til Nyhamna.