Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 25.09.2017
Varighet: 3t 30min
Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen

Lagring og leveranse av olje og gass

I denne læringsstien skal vi se på lager- og rørsystemene som bidrar til leveranse av olje og gass, samt klargjøring, drift og vedlikehold av disse systemene.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne skille mellom ulike rørsystemer og vite hvilke oppgaver de har
  • vite hvilke metoder som brukes for å legge rørledning på havbunnen
  • kjenne systemene for lagerbøyer, lagertanker og transport offshore
  • kunne forklare hvordan og hvorfor rørsystemene vedlikeholdes og kalibreres
  • ha kjennskap til utslippshistorie og kunne vurdere vernetiltak mot forurensning
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti