Fagstoff

Bruk av motorsag – arbeidsteknikk og sikkerhet

Publisert: 04.04.2016, Oppdatert: 05.03.2017

  

Huskelappen

Motorsaga er et farlig arbeidsredskap.

 

Bruk riktig sikkerhetsutstyr.

 

Hold saga i orden.

 

Bruk riktig arbeidsteknikk.

 

Vurder risiko.

 

Øve, øve ...

Du kan ikke lese deg til hvordan du bruker motorsaga. For å bli god må du øve.

 

I begynnelsen skal du alltid være sammen med en instruktør.

Bruk av motorsaga

Det er viktig å lære seg å bruke motorsaga på en riktig og sikker måte slik at vi unngår skader og farlige situasjoner. Motorsaga er et farlig arbeidsredskap. Feil bruk kan utsette både deg og andre for fare. Du skal bruke personlig verneutstyr, og sagas verneutrustning skal være i orden.

De ulike arbeidsoperasjonene felling, kvisting og kapping krever at du har kjennskap til:

 • Felling
  • hva du må planlegge
  • hvordan du legger felleskjær
  • hvordan du utfører hovedskjær
  • hva som er risikofaktorene
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten
 • Kvisting
  • riktig arbeidsteknikk
  • risikofaktorer
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten
 • Kapping
  • hvilken risiko spenn i stokken utgjør
  • hvordan du tar hånd om sikkerheten

Kastfare

Vær oppmerksom på kastfaren når du bruker motorsaga. Sager du med øvre halvdel av sverdspissen, får du slag på saga. Da vil kjedebremsen løse ut og stoppe kjedet. MEN: Dersom du arbeider på en måte som gjør at du får slaget rett mot deg, og avstanden mellom sag og f.eks. hode er kort, treffer kjedet deg før kjedebremsen har stoppet kjedet.

Kastfare motorsag  

Vurder risiko!

Fare for kast:
når du bruker sverdspissen

 

Fastfelling:
når treet blir hengende i andre trær

 

Spjæring:
når stammen kløyves på langs

Spenn:
når du kapper stokk

 

Slitasje:
når du har feil arbeidsstilling

 

Motorsag. FotoMotorsag     

Kjenner du sikkerhetsfunksjonene på saga? Har du ditt personlige verneutstyr i orden?

Repeter:
Motorsag og sikkerhet  

 

Fastfelling og spjæring

Det er stor risiko knyttet til fastfelling og spjæring.

  Fastfelling vil si at treet du feller, henger seg fast i andre trær og ikke lander på bakken. Denne filmen viser hvordan du kan løse problemet på en sikker måte.

Spjæring vil si at trestammen sprekker på langs. Dette utgjør en stor risiko for skade. I denne filmen lærer hvordan du kan forhindre spjæring.