Fagstoff

Das lernst du in Lektion zwei

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto.  

Læringsmål
Lernziele

Kommunikasjon

 • Si hvor gammel du er
 • Oppgi utdanning (elev, lærling)
 • Nevne hobbyer og preferanser
 • Oppgi stedet og landet der du bor
 • Spørre andre om alder, utdanning, bosted, hobbyer og preferanser

Kommunikation

 • Alter angeben
 • Ausbildung nennen (Schüler, Lehrling)
 • Hobbys und Vorlieben nennen
 • Wohnort und Land angeben
 • Andere über Alter, Ausbildung, Wohnort, Hobbys und Vorlieben fragen

Land og folk

 • Fire hovedsteder: Berlin, Wien, Bern og Vaduz

Land und Leute

 • Vier Hauptstädte: Berlin, Wien, Bern und Vaduz

Språklære

 • Talla fra null til tjue
 • Personlige pronomen 
 • Presensform av verbet
 • Ubestemt og bestemt artikkel
 • Ubestemt og bestemt form av substantivet
 • Substantiv og kjønn
 • Flertall av substantiv
 • Eieform av navn

Sprachlehre

 • Die Zahlen von null bis zwanzig
 • Personalpronomen
 • Präsensform des Verbs
 • Unbestimmter und bestimmter Artikel
 • Unbestimmte und bestimmte Form des Nomens
 • Nomen und Genus
 • Pluralform des Nomens
 • Genitiv bei Namen