Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag samisk mat

Publisert: 05.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

En kurv med multer i skogen. Foto.  

Informasjon om oppgaven

 

Dette oppdraget består av en teoridel og en praktisk del.

I teoridelen gjennomgår læreren teori om samisk matkultur. Her gjennomgås historie, mattradisjoner, konservering og ernæring.

I den praktiske delen skal elevene lage en samisk buffet ut fra oppskrifter i et samisk oppskriftshefte. Dette oppdraget kan gjennomføres om høsten eller om våren, men hvilke retter som skal lages må samsvare med årstiden og hva som er mulig å høste. Om noe må høstes, må det legges inn tid til dette.

Den siste delen består av næringsberegning av innholdet i maten de har laget, ved hjelp av Kostholdsplanleggeren.

 

Forslag til inndeling av grupper på kjøkkenet:

Gruppe 1 står for baksten.

Gruppe 2 produserer kaker, ost og desserter.

Gruppe 3 lager varmmaten.

Gruppe 4 ordner servering og borddekking.

Teoridel

 

  • Læreren gjennomgår teori om samisk matkultur. Målet med disse timene er å gi elevene et lite innblikk i den samiske kulturen.
  • Elevene deles inn i grupper og får utlevert oppskriftsheftet. Elevene gjør seg kjent med oppskriftene, og velger ut hvilke oppskrifter de ønsker å lage når de skal på kjøkkenet. Elevene skriver arbeidsplan og bestillingsliste. Høsting av eventuelle råvarer og pynt til bordet.

 

Kokke arbeider over gryte på kjøkkenetHer lages det god samisk mat! 

 

Praksisøkt

 

Praksisøkten består av 6 timers praksis på kjøkkenet.

 

  • Elevene skal jobbe i grupper og produsere forskjellige retter. Målet for denne dagen er å produsere og presentere samisk mat som en buffet.
  • Spisesalen/restauranten skal klargjøres og pyntes med samisk vri, og bordene skal dekkes til bespisning.

 

 

 

Person som skriver på laptop. Foto.  

Dataprogrammet Kostholdsplanleggeren finner du ved å trykke på linken: Kostholdsplanleggeren 

 

Etterarbeid

 

Denne økten starter med en times arbeid med Kostholdsplanleggeren. Målet med denne timen er å finne ut hvilke næringsstoffer som finnes i det som ble laget i den seks timer lange økten på kjøkkenet.

 

  • Elevene skal beregne næringsinnholdet på sine spesifikke retter ut i fra oppskriftene i Kostholdsplanleggeren. Dette er et program elevene har gjort seg kjent med på forhånd. Læreren må veilede underveis.