Fagstoff

Helsesekretær

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hvordan blir du helsesekretær?

Opplæringen er tre år i videregående skole.

For å bli helsesekretær velger du:

 • Vg1 helse- og oppvekstfag
 • Vg2 helseservicefag
 • Vg3 helsesekretær

Hva gjør en helsesekretær?

Helsesekretæren er ofte den som først møter pasienten når han kommer til behandlingsstedet.

Sentrale arbeidsområder er

 • mottak av pasienter
 • kommunikasjon og veiledning
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer

Hvor jobber en helsesekretær?

Helsesekretæren kan jobbe på legekontor, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, på sosialkontor og på trygdekontor.

For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt