Fagstoff

Helsesekretær

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Hvordan blir du helsesekretær?

Opplæringen er tre år i videregående skole.

For å bli helsesekretær velger du:

  • Vg1 helse- og oppvekstfag
  • Vg2 helseservicefag
  • Vg3 helsesekretær

Hva gjør en helsesekretær?

Helsesekretæren er ofte den som først møter pasienten når han kommer til behandlingsstedet.

Sentrale arbeidsområder er

  • mottak av pasienter
  • kommunikasjon og veiledning
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer

Hvor jobber en helsesekretær?

Helsesekretæren kan jobbe på legekontor, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, på sosialkontor og på trygdekontor.

For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt