Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider

Publisert: 04.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hvordan blir du barne- og ungdomsarbeider?

Opplæringen er to år i videregående skole og to års læretid i bedrift:

 

 • Vg1 helse- og oppvekstfag eller design og håndverk
 • Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Vg3 læretid i barne- og ungdomsarbeider- faget

 

Aktuelle læreplasser vil være kommunale eller private tilbud i oppvekstsektoren.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider?

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Arbeidet kan være knyttet til et enkelt barn eller til grupper av barn.

Sentrale arbeidsområder er:

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Hvor jobber en barne- og ungdomsarbeider?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i barnehager, skole, skolefritidsordning, fritidstilbud og i andre tilbud til barn og unge.

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Oppgaver