Fagstoff

Samene i Norge

Publisert: 10.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Her får du en kort presentasjon av samene i Norge; historien, levesett, matkultur og ernæring.