Fagstoff

Anleggsgartner – yrke og utdanning

Publisert: 17.02.2016, Oppdatert: 05.03.2017

Anleggsgartneren anlegger og skjøtter hager, parker, anlegg og kirkegårder. Busker, trær, blomster, plener, stein, heller og mur er noen av materialene anleggsgartneren bruker for å skape utemiljøer vi kan trives i. Driftsoperatøren har spesialisert seg på drift av idrettsanlegg.

Huskelappen

2 år på skole + 2 år i bedrift

 

Fagbrev:

  • anleggsgartner
  • driftsoperatør idrettsanlegg

 

Mesterbrev og egen bedrift

 

Høyere utdanning, for eksempel landskapsarkitekt

 

Blomsterbed. Foto.Anleggsgartneren fargelegger byen. 

Les mer på bli anleggsgartner  

Slik blir du anleggsgartner

Etter Vg1 naturbruk kan du gå Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag. Her får du opplæring i mange forskjellige arbeidsoppgaver. Det sentrale er hvordan vi kombinerer planter og andre materialer for å skape utemiljøer som mennesker kan trives i og være i aktivitet i. Etter to år på skole kan du bli lærling i anleggsgartnerfaget eller i idrettsanleggsfaget. Læretida er på to år, og opplæringa er i hovedsak praktisk. I læretida får du lønn.

Etter endt læretid går du opp til fagprøve. Når du har bestått den, får du fagbrev som anleggsgartner eller som driftsoperatør i idrettsanlegg.

Anleggsgartneren har en allsidig kompetanse og kan også jobbe i mange andre yrker knytta til anlegg, drift og vedlikehold.

Etter fagbrevet?

Når du har tatt fagbrev og kanskje praktisert i yrket i noen år, kan du ta mesterbrevet. Da kan du starte din egen bedrift.

Med et fagbrev i hånda kan du også gå videre til høyere utdanning. Du kan gå på fagskole, følge Y-veien inn i høyskolesystemet, eller skaffe deg generell studiekompetanse og søke universitet og høyskole på vanlig måte. Praktisk erfaring og kunnskap fra skole og læretid gir et godt grunnlag for studiene. Du kan blant annet bli landskapsarkitekt.