Veiledning

Velkommen til NDLA kommunikasjon og kultur 2!

Publisert: 13.08.2015, Oppdatert: 05.09.2017

Kommunikasjon. Illustrasjon.    

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA kommunikasjon og kultur 2!

Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for faget kommunikasjon og kultur 2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges kronologisk.

Skjermdump fagstoffmeny kommunikasjon og kultur 2. Foto  Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen som er bygd opp etter læreplanen, tar for seg hovedområdene etter tur. Menyen kan følges kronologisk og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider.

I fagstoffmenyen er det en fane som heter nyheter. Her blir nye artikler og nytt stoff lagt ut i tillegg til der de hører hjemme i de andre menyene.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Skjermdump relasjon kommunikasjon og kultur 2. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver og annet innhold som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i fagstoffmenyen.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan kommunikasjon og kultur 2. Foto

På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart kommunikasjon og kultur 2 Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på kommunikasjon og kultursidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 90 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergruppene quiz, drøfte og arbeidsoppdrag.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump kontekst kommunikasjon og kultur 2. Foto For å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i på siden. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får et navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Ikke alle sider er knyttet til kompetansemål, men under kontekst vises de som er det. Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til det samme målet. Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena.
  • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.

Kommenter innholdet og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt og en lenke for Kontakt oss på siden. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill, og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA kommunikasjon og kultur 2!

Alle smiler på samme språk. Foto