Fagstoff

Slampumpene

Publisert: 08.06.2015, Oppdatert: 17.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Slam sirkuleres fra tank til brønn ved hjelp av triplex stempelpumper.
  • Det er flere triplexpumper som kan levere samtidig.
  • Sylinderstørrelse og slaglengde bestemmer volumet som pumpes ut per slag.
  • Triplexpumpene hjelpes av supercharge sentrifugalpumper.

Triplex slampumpe. Illustrasjon.  

Sirkulasjonssystemet omfatter alle komponentene som bidrar til at slammet kan sirkuleres fra active pit til brønnen, ut av brønnen, gjennom slambehandlingssystemet og tilbake til tank.

Sirkulasjonssystemet

Slammet blir pumpet fra active pit opp til boredekk, innvendig ned gjennom borestreng og ut av dysene i borekronen. Etter at slammet har kommet ut av borekronen, begynner det på turen tilbake til tanken det først kom fra.
Sammen med slammet kommer også borekaks som borekronen har boret løst. Returvæsken (slam med forurensninger) stiger oppover på utsiden av borestrengen og tilbake til overflaten. Før det går tilbake til active pit må slammet gjennom en renseprosess. Denne renseprosessen er viktig for å kunne gjenbruke slammet. Det er viktig å fjerne alt det faste materialet for å få slammet tilbake til den tilstand man ønsker at det skal ha for boreoperasjonen.

Pumpesystemet

Man ser gjerne på pumpesystemet som hjertet i sirkulasjonssystemet. Om pumpene slutter å jobbe, er det svært lite som kan gjøres i borehullet. Pumpesystemet krever mye vedlikehold, både under operasjon og når det er små pauser i operasjonene.

Pumpesystemet består vanligvis av tre eller flere triplex mudpumper. For at mudpumpen skal få slammet inn fra active pit til pumpen trengs det en fødepumpe som heter supercharge pump. Supercharge-pumpen, som er en sentrifugalpumpe, leverer slam fra tanken til linjene inn mot stempelpumpen, slik at ikke stemplene i triplexpumpen slår "tørt".

Slampumpe rom med tanker. Illustrasjon.Slampumperom 

Dobbeltvirkende stempel. Illustrasjon.Dobbeltvirkende stempel

Triplexpumpe

Triplexpumpen er en stempelpumpe med tre stempler som kan være dobbelt- eller enkeltvirkende. Stemplene drives fram og tilbake i sylinderen ved hjelp av pumpemotoren. Bevegelsen til stempelet bidrar til å trekke inn væske fra sugesiden og skyve væsken ut igjen på leveringssiden. Dersom pumpen er dobbeltvirkende, skjer denne suge- og leveringsaktiviteten både når stempelet går framover og bakover i sylinderen.

Sylinderdimensjonen (linersize) og lengden på slaget (stroke) bestemmer hvor mye væske som leveres per slag. Det er vanlig med en 7" sylinder og opp mot 14" slaglengde, men det finnes større og mindre typer. Detaljer om leveringsmengde og trykk finnes blant annet i Drilling Data Handbook (DDH).

 

Fordelen med stempelpumpen er at den kan levere svært høye trykk, store volum og er effektiv selv om væsken har høy viskositet.

 

Virkemåte

Fra active pit åpnes en ventil til rørsystemet som leder slammet til fødepumpen (supercharge). Fødepumpen pumper slammet inn til mudpumpen slik at stemplene i mudpumpen kan pumpe dette videre rundt i sirkulasjonssystemet.
Relatert innhold

Generelt