Fagstoff

Virusroller – helse og medisin

Publisert: 28.05.2015, Oppdatert: 02.08.2017
Bakteriofager forlater vertscellen

Virus blir oftest forbundet med sykdom og elendighet, men virus har mange andre roller som er mindre kjent. Vi har virus i tarmene våre som hjelper oss til å holde oss friske. Bakteriofager kan bli den nye medisinen som hjelper oss i kampen mot de multiresistente bakteriene. De kan brukes til målrettede angrep mot sykdomsbakterier, og redusere behovet for antibiotika.

Skjematisk oversikt over virussykdomer med piler på en kropp.Virusinfeksjoner hos mennesket.

Bakteriofager er virus som kun angriper bakterier.

Bakteriofager kan drepe sykdomsfremkallende bakterier i tarmen. 

Elektronmikroskopbilde av virus som angriper bakterie.Bakteriofager angriper bakterie (elektronmikroskopbilde). 

Ung damen med kviser i ansiktet. Bilde.Bakteriofager kan bli den nye medisinen mot kviser og akne.

Virus og helse

Virus er kun aktive når de kommer inn i levende celler. De utnytter de kaprede cellene til å formere seg og forårsaker sykdommer som forkjølelse, influensa, herpes, kopper, rabies, ebola og AIDS hos mennesker. Les mer om virussykdommer og immunforsvar i temaet Fysiologien til mennesket – Kroppens forsvar mot sykdommer.

Du vet antakelig at det finnes vaksiner mot virus, og at antibiotika ikke hjelper mot en virusinfeksjon, men visste du at virus kan beskytte oss mot sykdom?

Bilde av tarmer hos mennesket. Vi har virus (bakteriofager) i fordøyelsessystemet vårt som angriper sykdomsfremkallende bakterier, og på den måten hjelper oss med å holde oss friske.

 

Multiresistente bakterier bekjempes med virus

Bakterieinfeksjoner kan normalt helbredes med antibiotika, men det finnes etter hvert mange multiresistenteBetent finger – antibiotikaresistente stafylokokker. Antibiotika – seleksjonVed utstrakt bruk av antibiotika i et miljø, vil de bakteriene som har resistens mot denne medisinen, få store fordeler mens andre dør. Spredningen av resistensgenet kan tilta. En egenskap som tidligere var sjelden hos bakterier, kan bli vanlig og skape helsemessige problemer fordi det er vanskelig å finne medisiner som virker.  bakteriestammer, spesielt i miljø hvor det brukes mye antibiotika. På sykehus finner man ofte resistente bakterier av Pseudomonas-slekta. Disse klarer å pumpe ut antibiotika som havner innenfor cellemembranen, men bakteriofager lager hull i bakteriens cellemembran. Dermed blir mekanismen som pumper ut antibiotika ødelagt, og medisinen får full effekt.

Bakteriofager som målrettet medisin

Bakteriofag tegnet som en sprøyte. Tegning.  Forskere har kartlagt arvestoffet til 500 nye tarmbakterier og over 800 bakteriofager som hittil har vært ukjente. De har også klart å finne ut hvilke bakteriofager som angriper hvilke bakterier. Dette kan bli fremtidens antibiotika.
Ved å bruke bakteriofager målrettet mot én type bakterie, kan man bevare nyttige bakterier som ellers ville blitt drept av antibiotika. Det er mye sunnere for tarmfloraen og dermed for kroppen1 .

Ved å benytte bakteriofager som «medisin» mot bakterier, kan bruken av antibiotika reduseres.2

Virus mot kviser

Enkelte bakteriofager som lever på huden, kan bli brukt i behandling mot kviser. Forskere ved universiteter i Los Angeles og i Pittsburgh har avdekket 11 typer bakteriofager som går på kvise-bakterier og dreper dem.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Til fordypning

Relatert innhold

Faglig