Oppgave: Repetisjon

Hva kan du om betongfaget?

Publisert: 20.05.2015, Oppdatert: 09.05.2016

Bildet viser fylling av betongen i forskalingen  

Betongfagarbeider

  1. En betongfagarbeider jobber innenfor tre hovedområder: armering, forskaling og støping. I hvilken rekkefølge utføres jobbene når vi skal lage et fundament?
  2. Nevn to måter å binde sammen armering på.
  3. Beskriv tre typer konstruksjoner som en betongfagarbeider kan bygge.
  4. Betong som byggemateriale er en blanding av flere typer materialer. Forklar hvilke det er.
  5. Kan du beskrive noen elementer som virker inn på når vi kan rive/demontere en forskaling?
  6. Kan du forklare minst én grunn for at vi legger inn armering i betongen?
  7. Du skal støpe et gulv med lengde 6000 mm, bredde 3500 mm og tykkelse 120 mm. Hvor mye betong, i m3, må du bestille for å få støpt dette gulvet?