Fagstoff

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon

Publisert: 07.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Fargeblyanter

Her finner du forslag til en arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon med arbeidsperioder. Man kan selv velge ut enkelte undervisningsopplegg eller bruke hele planen. Det er sett opp forslag til tid på de ulike tema. En av arbeidsperiodene er tverrfaglig, noe man òg kan gjøre med flere av periodene.

Det er selv opp til læreren hvordan en ønsker å løse gjennomføringen av teorien til de ulike periodene. Målet er at man enkelt skal finne fram til forslag på opplegg, som en selv kan gjøre om og tilpasse til elevgruppen.

Arbeidsplan i kvalitet og dokumentasjon inndelt i arbeidsperioder/ undervisningsopplegg

Tema/ innhald

Periode

Kompetansemål

3 uker, ca. 15 skoletimer

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov


Teori

Presentasjonsteknikk  - Demonstrasjon av eit produkt

Oppgave

1 uke, ca. 5 skoletimer (3 skoletimer til teori og til å forberede, 2 skoletimer til demonstrasjon)

Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

3 uker, ca. 13-15 skoletimer (ca. 10 skoletimer til oppgaven)

Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

 

Gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet

4 uker, ca. 20 skoletimer (minimum 15 skoletimer til selve oppgaven)

Presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg

Teori

Dokumentasjon  

Oppgaver

2 uker, ca. 10 skoletimer (minimum 5 skoletimer til "mappe" oppgaven)

Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

1 uke, ca. 5 skoletimer (minimum 3 skoletimer til skriftlig arbeid).

 

Denne oppgaven kan man godt gjøre flere ganger i løpet av skoleåret, med ulike produkt.

Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov

Tverrfaglig oppgave (FYR) i

norsk og kvalitet og dokumentasjon

Teori

Markedsføring og salg  

Oppgave

Profilering av eget produkt 

Norsk: ca. 6 skoletimer

Kvalitet og dokumentasjon: ca. 15 skoletimer.

Se oppgavetekst.

 

 

1,5 uker, ca. 7 skoletimer (ca. 5 skoletimer til selve oppgaven)

Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

2 uker, ca. 10 skoletimer

 

Denne oppgaven passer godt som tverrfaglig oppgave sammen med for eksempel norsk.

 

Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk

Teori

Priskalkyle  

Oppgave

1 uke, ca. 5 skoletimer

Beregne pris på materialer, produkter og tjenester

3 uker, ca. 15 skoletimer inkludert visning av film.

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

1,5 uker, ca. 7 skoletimer

Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte

1 uke, ca. 5 skoletimer

Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov

Konkretisering av kompetansemål i kvalitet og dokumentasjon