Veiledning

Velkommen til NDLA design og håndverk Vg1!

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 05.09.2017

iPhonebilde av Andy Warhol kunstverk. Foto  

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA design og håndverk Vg1!

I NDLA design og håndverk Vg1 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for design og håndverk Vg1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen. I tillegg er det laget en egen meny for yrkesfaglig fordypning hvor det presenteres 11 av fagområdene på Vg 2. I temafanen finner du egne menyer for vurdering, stilhistorie, ungdomsbedrift, yrkesportretter, historien om Marimekko og oppgaver.

Venstremeny design og håndverk. Foto Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen som er bygd opp etter læreplanen, og tar for seg begge hovedområdene. Menyen kan følges kronologisk og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider. I tillegg er det laget en egen meny for yrkesfaglig fordypning, hvor det presenteres 11 av fagområdene som kan velges på Vg2. I fagstoffmenyen finner du også en veiledning som hjelper deg å lage en årsplan i faget med forslag om tidsbruk, kompetansemål og oppgaver knyttet til dette. Her vil det komme mer etterhvert.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen og legge seg øverst for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Relasjoner i en node. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver, aktuelt stoff, simuleringer og annet innhold som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i temamenyene.

Temameny design og håndverk. Foto  Temamenyer for hvert hovedområde

Temafanen gir direkte inngang til egne spesialmenyer for hvert hovedområde. I temaet Stilhistorie finner du en  meny med fagstoff om ulike stilperioder.

Eksempel på temameny. foto I temamenyen med Oppgaver finner du ulike typer oppgaver som du kan gi elevene dine. Dette er arbeidsoppdrag, tekstoppgaver, interaktive oppgaver og tverrfaglige oppgaver.

Dette gir en god tematisk oversikt over ressursene på design og håndverk.

Når du velger å åpne en side i denne oversikten, vil alle tema legge seg i en meny, slik at du beholder oversikten.

Temameny design og håndverk. foto  Andre temamenyer

Temaet Vurdering gir oversikt over forslag til vurderingskriterier til de to hovedområdene produksjon og kvalitet og dokumentasjon.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Læreplan design og håndverk. Foto På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Ressurskart design og håndverk Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på design og håndverksidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 47 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergrupper som interaktiviteter, arbeidsoppdrag og interaktivt oppgavesett.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Oversikt over andre noder tilknyttet denne noden. Foto For å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får et navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg. 

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena
  • Tree of life: er et interaktivt evolusjonstre med mye informasjon, både om utviklingen av livet på jorda og om familier og arter.
  • Rapportgenerator: god hjelp under føring av forsøksrapporter.

Kommenter innholdet og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt, og en lenke for Kontakt oss på siden. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill, og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA design og håndverk!

Støpeleire