Fagstoff

Velkommen til MIK 1 og 2

Publisert: 03.06.2015, Oppdatert: 05.09.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Medie-elever forbereder seg til sending. Foto.    

NDLA Medie- og informasjonskunnskap

Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemål for programfagene medie- og informasjonskunnskap 1 og 2.

Læreplanen legger vekt på at elevene skal nærme seg faget både på en teoretisk og en praktisk-estetisk måte. Mediefaget er dessuten et aktualitetsfag som gjenspeiler en virkelighet i kontinuerlig endring. Denne læringsressursen vil derfor ha tre innganger til faget:

 • en nyhetsbasert forside
 • en fagstoffmeny med fagtekster og oppgaver som gir en teoretisk innføring i ulike emner
 • en verkstedavdeling med en praktisk-estetisk vinkling

Skjermdump fagstoffmeny medie- og informasjonskunnskap. Foto Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen kan benyttes som en sti gjennom kompetansemålene i læreplanen, der sidene bygger på foregående sider.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Skjermdump relasjoner medie- og informasjonskunnskap. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver, fagstoff og annet innhold som er relevant for denne siden.

Oppgavene er også samlet i egne oppgavesamlinger i de tematiske undermenyene.

Skjermdump temameny medie- og informasjonskunnskap. Foto Verkstedmenyen

Under fanen Verksted legges det opp til en mer praktisk, verkstedrettet opplæringsform. Når du åpner et verksted, får du en oversikt over hele innholdet.

Verkstedet har også en egen verkstedmeny som du kan navigere i.

Skjermdump temameny medie- og informasjonskunnskap. Foto I verkstedet er det elevene selv som er aktører. De får utdelt oppdrag med ulik vanskegrad som varer en skoletime, to skoletimer eller fem skoletimer. Elevene får anledning til å studere både profesjonelle produksjoner og produksjoner laget av elever ved andre skoler. De får også tilgang til sjangerbeskrivelser, maler og arbeidsinstrukser som kan hjelpe dem på vei når de skal løse oppdraget.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan medie- og informasjonskunnskap. Foto På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart medie- og informasjonskunnskap. Foto Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på fagforsiden til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 678 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergrupper som interaktiviteter, drøftingsoppgaver og arbeidsoppdrag med mer.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump kontekst medie- og informasjonskunnskap. Foto Dersom du kommer til en fagside gjennom søk på nettet, vil du ikke uten videre se den menyen siden hører hjemme i.

For å få fram å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en.

Din side blir markert i fagstoffmenyen, og siden får navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt, inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

 • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
 • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
 • Delingsarena.
 • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.
 • Kamerasimulatoren: lær å bruke innstillingene i kameraet for å få mer spennende bilder.
 • Mediehistorier: innblikk i milepæler i utviklingen av media fra hulemaleri til digitale nettbrett.
 • Lyssettingssimulatoren: instruksjon om lyssetting i studio.

Kommenter innholdet, og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt og en lenke for Kontakt oss. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill, og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA medie- og informasjonskunnskap 1 og 2!