Veiledning

Velkommen til NDLA markedsføring og ledelse 1!

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 05.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

salgssamtale. Foto     

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA markedsføring og ledelse 1!

I NDLA markedsføring og ledelse 1 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for markedsføring og ledelse 1. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I temafanen kalt Verkstedoppgaver finner du egne caser som kan brukes i undervisningen.

Skjermdump fagstoffmeny markesføring og ledelse 1. Foto Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen som er bygd opp etter læreplanen, tar for seg alle kompetansemålene. Menyen kan følges kronologisk og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider.

Under hvert kompetansemål finner du kjennetegn på måloppnåelse, lysbildeserie som en introduksjon til temaet, teori, varierte oppgaver og undervisningsopplegg for lærer. 

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen og legge seg øverst for å gi større plass til lærestoffet.

Skjermdump temameny markedsføring og ledelse 1. Foto Verkstedoppgaver

Temafanen kalt Verkstedoppgaver gir direkte inngang til ulike caser og tips til arbeid med verkstedoppgaver. En verkstedoppgave er en case hvor du må bruke teori til å løse praktiske oppgaver. I casen "Gym Club" finner du nyttig informasjon om treningssenteret, og en verkstedoppgave der du skal lage en markedsplan for senteret. 

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan markedsføring og ledelse 1. Foto På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart  markedsføring og ledelse 1. Foto Ressurskart

Du kan også bruk ressurskartet på markedsførings- og ledelsessidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 238 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergrupper som interaktiviteter, drøftingsoppgaver, quiz og repetisjon med mer.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump kontekst markedsføring og ledelse 1. Foto For å få fram å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i på siden. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får et navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg. 

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt, inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena: en tjeneste der du enkelt kan finne og dele nyttige og relevante ressurser til bruk i undervisninga.
  • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.

Kommenter innholdet, og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt, og en lenke for Kontakt oss på siden. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA markedsføring og ledelse 1!