Veiledning

Velkommen til NDLA IKT-servicefag Vg2!

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 05.09.2017

Kundeservicemedarbeider. Foto     

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA IKT-servicefag Vg2!

I NDLA IKT-servicefag Vg2 kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for IKT-servicefag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges kronologisk.

Skjermdump fagstoffmeny IKT-servicefag Vg2. Foto Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen som er bygd opp etter læreplanen tar for seg de 3 hovedområdene etter tur. Menyen kan følges kronologisk og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider. Nederst i fagstoffmenyen finner du eksempler på eksamensoppgaver og andre tverrfaglige oppgaver.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen og legge seg øverst for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Skjermdump relasjoner IKT-servicefag Vg2. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver og annet innhold som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i temamenyene.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan IKT- servicefag Vg2. Foto På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart IKT- servicefag Vg2. Foto Ressurskart

Du kan også bruk ressurskartet på IKT- servicefagsiden til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 144 eksterne ressurser. Når du klikker på Ekstern ressurs, blir de sortert i undergrupper som nettsider, artikler, oppslag og video.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump relasjon IKT- servicefag Vg2. Foto For å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i til høyre på siden. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får et navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt, inntil du endrer valget.

Du finner en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena.
  • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.
  • Dokumentasjonsverktøy: Her kan du dokumentere arbeidet ditt i tråd med kravene i læreplanen, med mulighet for egenvurdering og beskrivelse av hva du har gjort i perioden.

Kommenter innholdet og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt, og en lenke for Kontakt oss til høyre på siden. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA IKT-servicefag!