Veiledning

Velkommen til NDLA barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2!

Publisert: 12.08.2015, Oppdatert: 05.09.2017

Barn med rockering. Foto     

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2!

Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges kronologisk. I temafanen kalt yrkessituasjoner, finner du egne menyer som beskriver ulike møter en barne- og ungdomsarbeider kan møte på i yrkeslivet.

Skjermdump fagstoffmeny barne- og undomsarbeiderfag. Foto

Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og tar for seg hovedområdene i barne- og ungdomsarbeiderfaget etter tur. Menyen kan følges kronologisk, og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen for å gi større plass til lærestoffet.

 

Relasjoner

Skjermdump relasjoner Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver, aktuelt lesestoff, aktuelt fagstoff og annen interaktivitet som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i temamenyene.

Skjermdump temameny barne- og ungdomsarbeider. Foto Temamenyer for yrkessituasjoner

Temafanen Yrkessituasjoner gir direkte inngang til egne spesialmenyer for hvert hovedområde. I temaet Samhandling i barnehagen finner du menyer med blant annet barnehagen som arbeidsplass, barn som trenger grenser, hygiene, feiringer og mye mer.

Skjermdump eksempel temameny barne- og ungdomsarbeiderfaget. Foto Temamenyen med yrkessituasjoner er den delen av fagstoffmenyen som gjelder dette hovedområdet. Her vises altså spesialmenyer med innhold til en yrkessituasjon.

Dette gir en god oversikt over de ulike yrkessituasjonene en barne- og ungdomsarbeider kan møte. Det er for eksempel lett å finne forslag til aktiviteter og lek som kan gjøres i barnehagen.

Skjermdump temameny barne- og ungdomsarbeiderfag.Foto  Andre temamenyer

Temaet Barns utvikling gir oversikt over oppgaver og fagstoff som er relatert til dette området.

Temaet barnehagespillet er et spill som viser litt av hverdagen i barnehagen.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan barne- og ungdomsarbeiderfag. Foto  På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart barne- og ungdomsarbeiderfag. Foto Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på sidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 1774 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergrupper som eksempelvis interaktivitet, yrkessituasjon og drøfte, med flere.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump relasjon barne- og ungdomsarbeiderfag. Foto For å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får et navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg. 

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena.
  • Kokebok: er ei kokebok med oppskrifter på ulike matretter som du kan lage.
  • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.
  • Dokumentasjonsverktøy: Her kan du dokumentere arbeidet ditt i tråd med kravene i læreplanen, med mulighet for egenvurdering og beskrivelse av hva du har gjort i perioden.
  • Arbeidsplanlegger: gir innsikt i planleggingen av aktiviteter ved bruk av den didaktiske relasjonsmodellen.

Kommenter innholdet, og kontakt oss!

På alle våre sider er det kommentarfelt og en lenke for Kontakt oss på siden. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2!

Liten gutt. Foto