Oppgave: Arbeidsoppdrag

Ungdommens NRK-plakat

Publisert: 06.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Nordiske mediedager. Logo.  

Ungdommens NRK-plakat

Undervisningsopplegget er laget i nært samarbeid med Nordiske mediedager i Bergen og prosjektleder for Ungdommens NRK-plakat, Trine Østlyngen.

 

Nordiske Mediedager (NMD) har hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av prosjektet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 

Resultatet ble presentert på ungdomskonferansen Nmd UNG 2015  i Bergen 5. mai .

 

  

Nordiske Mediedager gjennomførte våren 2015 en undersøkelse på oppdrag fra Kulturdepartementet for å finne ut mer om ungdoms forhold til NRK.


Som del av NMD-prosjektet gjennomførte NRKs distriktskontorer diskusjonsmøter på lokale videregående skoler for å høre mer om hva som skal til for at NRKs tilbud blir mer brukt av unge. Undersøkelsen munnet ut i en Ungdommens NRK-plakat med forslag til krav som NRK må oppfylle for å bli mer attraktiv for ungdom.

 

Det kom inn 116 forslag med fem krav i hvert fra skoler over hele landet. Kravene ble sammenfattet i ti forslag som ble lagt fram til avstemming på konferansen Nmd-UNG i Bergen 5. mai.

 

De fem kravene som fikk flest stemmer fra de nær 700 deltakerne, ble overrakt statssekretæren i Kulturdepartementet som en Ungdommens NRK-plakat, til bruk i arbeidet med NRK-meldingen som legges fram for Stortinget før sommeren, der det også er varslet en revidering av NRK-plakaten.

 

Samskrive. Logo. 

Bakgrunnstoff

Les fagartikkelen om «Allmennkringkasting» før du går i gang med oppgaven.

 

Denne og flere fagartikler og oppgaver om NRK finner du under «Relatert innhold» nederst på sida.

 

NRK-plakaten 

 

Ungdommens NRK-plakat 2015 

 

Oppgave 1: Klassens NRK-plakat

 

Åpne dokumentet samskrive.ndla.no/p/nrkkrav. Klassen kan også velge å opprette sitt eget dokument på samskrive.ndla.no.

 

Formuler fem krav som du mener NRK må oppfylle for at NRK skal være interessant å bruke for din aldersgruppe. Sett opp kravene i prioritert rekkefølge, slik at det viktigste kommer først.

 1. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 2. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 3. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 4. krav: Jeg vil at NRK skal ...
 5. krav: Jeg vil at NRK skal ...

 

Studer fellesdokumentet etter at alle i klassen har skrevet inn sine krav. Er det noen krav som går igjen hos flere?

 

Plukk i fellesskap ut fem krav som elevene i din klasse mener bør bli en del av den nye NRK-plakaten. Lag en kort begrunnelse for hvert krav.

 

Studer NRK-plakaten slik den foreligger i dag. Hva må endres for at den skal imøtekomme ønskene til den aldersgruppen dere tilhører?

 

Jente med nettbrett. Fotografi.   

 

Oppgave 2: Hvis NRK ikke fantes

 

Mange unge velger i dag å se en film alene på nettet i stedet for å benke seg sammen med andre foran TV-apparatet. Men kanskje kryper du fremdeles opp i sofaen med godteposen på julaften formiddag for å få med deg NRKs tradisjonelle juleprogrammer på TV sammen med resten av familien?

 

Felles TV-opplevelser skaper felles referanserammer for medlemmene i et samfunn. Hva skjer da når vi i stedet velger å isolere oss med hver vår film på nettbrettet?

 

Lag en videoblogg eller skriv et blogginnlegg på 300 ord med tittelen «Hvis NRK ikke fantes».

 

 

Kahoot

En kahoot er et nettbasert verktøy som gjør det enkelt å lage og gjennomføre enkle meningsmålinger.

 

 

Overerekkelse av ungdommens krav til NRK. Fotografi.Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet mottar ungdommens innspill til ny NRK-plakat. 

 

Kulturdepartementet mottok Ungdommens NRK-plakat 

 

Oppgave 3: Ungdommens NRK

 

Del 1

Kjør en Kahoot i klassen for å kartlegge hvilke medievaner dere har. Slik gjør dere

 • Den som styrer kahooten, åpner lenken til kahooten Ungdommens NRK på storskjerm.
 • Etter få sekunder dukker det opp en PIN-kode.
 • Deltakerne åpner nettsiden Kahoot.it.
 • Deltakerne skriver inn PIN-koden og velger selv et nickname.
 • Så er det bare å gå i gang. Kjør kahoot!

 

Del 2

Nær 1900 elever på videregående skoler fra hele landet har svart på den individuelle NMD-undersøkelsen om hvilket forhold de har til NRK spesielt, og om hvordan de bruker medier mer generelt.

 

 • Les rapporten Ungdommens NRK-plakat som oppsummerer svarene.
 • Sammenlign resultatene i denne rapporten med den meningsmålingen dere gjorde i klassen. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 • Diskuter i klassen: Hva kan grunnen være til at mange unge i alderen 16–19 år bruker NRK i mindre grad enn resten av befolkningen?
 • Hvordan tror dere at de medievanene dere har i dag, vil endre seg i løpet av de neste 20 åra?
 

Eksempel på radiokåseri


     

 

Oppgave 4: Hva nå, lille Norge?

 

Norge er et land med få innbyggere som snakker et språk som ingen andre i verden forstår. Hvordan skal norsk kultur og det norske språket overleve når de nasjonale allmennkringkasterne får konkurranse fra internasjonale nettdistributører som YouTube og Netflix?

 

 • Lag et radiokåseri på ca. 3. minutter med tittelen «Hva nå, lille Norge?»
 • Dersom du ikke har tilgang til lydutstyr, kan du i stedet skrive en mediekommentar på 500 ord.
 
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt