Fagstoff

Allmennkringkasting

Publisert: 06.05.2015, Oppdatert: 25.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediestrategi sidespalte, Illustrasjon.

Huskelappen

En allmennkringkaster har som oppgave å formidle et bredt tilbud av informasjon og underholdning til hele befolkningen.

Noen allmennkringkastere er kommersielle og reklamefinansierte.

Andre er eid av staten og finansiert ved hjelp av lisens eller statlige tilskudd.

Familie som lytter til radio på 1950-tallet. Fotografi.I gjenreisningstida på 1950-tallet var NRK radio samlingspunktet på lørdagskvelden i alle norske hjem 

Allmennkringkasting

Begrepet allmennkringkasting stammer fra det engelske begrepet public service broadcasting. Tanken bak allmennkringkasting er at tilgang til informasjon og underholdning er et gode som alle borgere i en stat har rett på. En allmennkringkaster må derfor være tilgjengelig over hele landet og ha et godt og variert programtilbud for alle lyttere og seere, uansett alder, bosted, interesser eller etnisk/kulturell tilhørighet.

Det statlige, ikke-kommersielle britiske kringkastingsselskapet BBC er verdens eldste allmennkringkaster. Allmennkringkasterne er fremdeles svært populære i mange europeiske land, spesielt i Norden, Storbritannia og Sentral-Europa.

Paragraftegn. Illustrasjon.

Lov om kringkasting regulerer hvem som har rett til å drive kringkasting i Norge, og hvordan virksomheten må innrettes.

Norske allmennkringkastere

I Norge er det Kulturdepartementet som bestemmer hvilke kringkastingsselskaper som får status som allmennkringkastere. Disse kringkasterne har et spesielt ansvar for å holde borgerne løpende orientert om det som skjer, både her hjemme og ute i verden. De nasjonale allmennkringkasterne har også ansvar for å hegne om norsk språk og kultur, og for å være en arena for samfunnsdebatt.

Fram til 1980-tallet var NRK den eneste allmennkringkasteren i Norge. I dag har vi fire allmennkringkastere:

 • NRK
 • TV 2
 • Radio Norge
 • P4

TV2-logo. Fotografi.Den kommersielle allmennkringkasteren TV 2 er eid av danske Egmont og finansieres ved hjelp av reklameinntekter.

Kommersielle og statlige allmennkringkastere

TV 2, Radio Norge og P4 er kommersielle allmennkringkastere. De er eid av private mediebedrifter som har fått konsesjon fra Kulturdepartementet til å drive riksdekkende sendinger, og tillatelse til å skaffe seg inntekter ved å selge plass til reklameinnslag i sendingene.

NRK er et statlig aksjeselskap der kulturministeren er styreleder. Virksomheten finansieres gjennom en årlig TV-lisens som alle som eier et TV-apparat, må betale. Stortinget bestemmer hvert år hvor stor denne lisensen skal være. NRK har ikke lov til å skaffe seg inntekter gjennom reklame, men det er tillatt å la sponsorer bidra ved større arrangementer.

Allmennkringkasterne må operere innen statlige retningslinjer når det gjelder bredde i programtilbudet og plassering av reklameinnslag, men staten har ikke anledning til å blande seg inn i den redaksjonelle virksomheten.

 

NRK-plakaten

NRK-plakaten inneholder en detaljert beskrivelse av NRKs oppdrag som allmennkringkaster:

NRK-plakaten 

NRK-plakaten

Staten har formulert hvilke krav som stilles til NRK som statlig allmennkringkaster i den såkalte «NRK-plakaten»:

 • NRK skal understøtte og styrke demokratiet.
 • NRK skal være allment tilgjengelig.
 • NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur.
 • NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping.
 • NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt.
 • NRK skal ha et attraktivt innholdstilbud på Internett, mobil-tv o.a.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har varslet en mulig endring av NRK-plakaten i departementes stortingsmelding i 2015 om NRKs rolle som allmennkringkaster.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt