Fagstoff

Konkurranse som motivasjonsfaktor i læring

Publisert: 12.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

"Kjønnskamp"

I klasse 1IDA ved Grong videregående skole arrangeres det en lagkonkurranse mellom gutter og jenter. Den foregår gjennom hele skoleåret, med kamp annenhver uke. Temaet for kampene blir som regel satt opp på bakgrunn av hva de har gått gjennom i sine programfag.

Videoen under viser avslutningen på en periode med turn i aktivitetslære. Stillingen før denne turnkampen var 9-5 til jentene. Guttene mente derfor at kun seier var godt nok for å kunne ta igjen jentene før sommerferien.

Det er et stort engasjement i klassen, og det er liten tvil om at opplegget virker motiverende i denne gruppen. I tillegg får elevene trening i å opptre foran et publikum.

 

Konkurranseoppsett

Lagene fikk utdelt en liste med øvelser noen dager før kampen slik at de kunne øve litt ekstra på disse elementene og fordele utøverne på de ulike oppgavene. I alle øvelser har deltakeren to forsøk, der beste forsøk er tellende. Hodestående og håndstående foregår med sikring, men deltakeren må selv holde balansen i angitt tid. Alle i klassen må stille i en øvelse, og ingen kan delta i mer enn 2 øvelser.

Konkurransen er en duell der det kåres en vinner i hver øvelse. Vinneren av øvelsene kunngjøres etter at alle utøverne har gjennomført sine forsøk i alle øvelser. Laget med flest seire vinner kjønnskampen. Deltakerliste leveres inn rett før konkurransen starter, og lagene velger selv om de vil holde deltakerlisten hemmelig for motstanderen.

Vurderingsskjema

Øvelse
Utøver jente
Utøver gutt

 Hodestående

(5 sek)

 

 

 Håndstående

(5 sek)

 

 

 Hjul (3 stk.)

 

 

 Rulle (3 stk.)

 

 

 Tigerrulle (3 stk.)

 

 

 Tomannsrulle (3stk.)

 

 

 Hodestift (tjukkas)

 

 

 Stiften (matte)

 

 

 Nakkespretten

 

 

 Håndstående til rulle

 

 

 Hjul til rulle til tigerrulle

 

 

 Håndstående til rulle til stift (matte)

 

 

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt