Oppgave: Kildeoppgave

Skolen i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kildeoppgave

I denne oppgaven skal du første og fremst vurdere og bruke kilder om skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under den andre verdenskrigen.

 

Du skal også vurdere arkivenes betydning.

skolebarn med norske flagg foran ruinene av en skole i Vadsø etter nedbrenningen av Finnmark. Januar 1945. Foto. Skolebarn med flagg foran ruinene av en skole i Vadsø etter nedbrenningen av Finnmark. 

Et overordnet formål med historiefaget er å fremme evnen til å vurdere og bearbeide historisk materiale. Dette innebærer ofte å fortolke skriftlige kilder, en metode som kalles hermeneutikken. Her skal du få prøve deg som historieforsker.

Oppgave 1

Studer vedlagt skolestatistikk for Finnmark, 1941-42.

 

a) Hva slags type kilder er dette? Primærkilder eller sekundærkilder? Levning eller beretning? Førstehåndsberetning eller andrehåndsberetning?

 

b) Hvilken informasjon kan du trekke ut fra dokumentene?

 

Brev til skoledirektøren i Finnmark angående skolestatistikken for 1943/44

Brev fra Karasjok skolestyre  

 

Brev fra Sør-Varanger skolestyre   

 

Brev fra Kjelvik skolestyre 

Oppgave 2

De vedlagte dokumentene omhandler skolearkiver under andre verdenskrig.

 

Vurder: Hvilken betydning har arkivene for samfunnet og for historieskrivingen?

 

 

 

Oppgave 3

Forsøk å skrive om skolesituasjonen i Finnmark og Nord-Troms under andre verdenskrig med utgangspunkt i det utvalgte kildematerialet. Bruk også sekundærlitteratur. Husk riktig kildehenvisning i teksten.