Aktualitet

Velkommen til bygg- og anleggsteknikk

Publisert: 20.05.2015, Oppdatert: 06.04.2017

Byggningsarbeidere har matpause. Foto.

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle læremidler for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremidler i form av læringspakker knyttet til yrkene/fagene som utdanningsprogrammet skal kvalifisere for.

Læringspakkene vil bestå av fagtekster med bilder, arbeidsoppdrag, interaktive oppgaver, videoer, og lenker til andre faglige ressurser. Lærestoffet er rettet inn mot kompetansemålene i læreplanen.

Målet vårt er at læringsressursene skal oppleves som meningsfulle og relevante på veien mot de yrkene som elevene skal utdanne seg til. Arbeidsoppdrag, oppgaver og tekster skal inngå i en helhet, fra det enkle og til fordypningsstoff knyttet til yrkesfaglig fordypning. Vi ønsker også at grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i fellesfag skal knyttes til målene i programfagene der det er naturlig.

Vi har startet med å sette sammen en læringspakke for betongfag. Vi vil lage tilsvarende læringspakker for flere av fagene/yrkene fortløpende.

Lavenergiprogrammet har utviklet læringsressurser om hvordan vi skal bygge på en måte som gjør at vi bruker mindre energi. Vi har lagt ut en lenke til Lavenergiprogrammet.

Generelt vil vi ta sikte på å bruke digitale verktøy og ressurser i formidlingen av lærestoffet. En del av stoffet produserer vi selv, noe vil vi kjøpe og noe vil vi lenke til. Vi ønsker at mest mulig av stoffet skal være lisensiert i henhold til Common Creative, det vil i praksis si at innholdet fritt skal kunne deles, endres, kopieres og behandles videre med av elevene og lærerne. Det må oppgis hvor stoffet er hentet fra.

Framfor alt håper vi at de ressursene som presenteres vil være til inspirasjon og nytte for både elever og lærere!

Vi ønsker at alle som har synspunkter på det stoffet som legges fram, deler dette med redaksjonen direkte eller på Facebook. https://www.facebook.com/NDLAbyggfag

Vi tar også gjerne imot forslag til lærestoff og nyttige lenker, og andre ressurser.