Aktualitet

Eksamensordning - Kommunikasjon og kultur 3

Publisert: 29.04.2015, Oppdatert: 26.04.2017
Maori Warrior Greeting

I kommunikasjon og kultur 3 kan du bli trukket ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen.

Aktuelle temaer fra KK3

Interkulturell kommunikasjonInterkulturell kommunikasjon

 

Fredsprisvinner Malala Yousafzau på talerstolenMalala Yousafzai vinner Nobelprisen. Hvordan skal hun hilse på menn?

 

Dikteren Yahya HassanYahya Hassan utfordrer ytringsfriheten

 

Jente markerer sin støtte til ytringsfriheten etter terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo. Foto."Jeg er Charlie" og ytringsfrihet

 

KebabKebabnorsk?

 

Bilde fra en blogg som viser ei ung jente som holder en pc i hendeneHar bloggere makt? 

Skriftlig eksamen

Du kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 3. Denne eksamenen er sentralgitt, som vil si at den er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og skal leveres elektronisk. Eksamensordningen innebærer en forberedelsesdag, som i år er 1. juni. Da vil man få utlevert et forberedelseshefte med angivelse av tema og problemstillinger. 2. juni er det eksamen.

Informasjon og tips om skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 3

Informasjon og tips om den skriftlige eksamensordningen finner du her

Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen på KK3?

Muntlig-praktisk eksamen

I kommunikasjon og kultur 3 kan du bli trukket ut til praktisk-muntlig lokalt gitt eksamen. Eksamenen består av muntlig eksaminasjon med praktisk innslag, og vil som oftest ha en forberedelsesdel. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres.

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag

Siden kommunikasjon og kultur 3 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Ved praktisk-muntlig eksamen er det vanlig at grupper på 6 - 8 elever trekkes ut til eksamen. Fra våren 2014 kom det endringer i forskriften for muntlig eksamen1 , men for muntlig-praktisk eksamen gjelder fortsatt:

Fylkeskommunen kan fastsette at skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen som er lokalt gitt, skal gjennomføres med forberedelsesdel. Ved skriftlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen kan forberedelsesdelen være inntil to dager og skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Fylkeskommunen avgjør selv om privatister skal ha forberedelsesdel.2

Forberedelsesdel

Tiden fra oppgaven eller deler av eksamensoppgaven deles ut, kalles forberedelsesdel.

I KK3 er det vanligvis lang forberedelsestid:

Trekking av fag bekjentgjøres 48 timer før eksamen. Tema/problemstilling/deler av oppgaven bekjentgjøres inntil 2 dager før eksamen. Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Eleven skal forberede en presentasjon om det tildelte temaet, som skal presenteres under eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt, og eleven kan tilbringe forberedelsestiden hvor hun/han vil.

Eksamen

Eksamineringen ved muntlig-praktisk eksamen tar inntil 45 minutter per elev.

Eksamen skal gi kandidaten mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Under eksamen kan kandidaten prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av en eventuell forberedelsesdel. En eventuell presentasjon (ved lang forberedelsestid) skal ikke ta mer enn 1/3 av eksamenstiden.

Praktisk del

Elever kan bli bedt om å utføre en undersøkelse/forsøk, foreta en analyse eller lage et produkt til et bestemt formål, f.eks. en liten film, en avis eller holde et foredrag.

Du må være forberedt på å forklare framgangsmåten og tolke resultatet. En praktisk-muntlig eksamen innebærer at eleven får en praktisk oppgave som skal løses/demonstreres og drøftes under eksamen. Oppgaven blir hentet fra aktiviteter som har vært gjennomført i faget. Måten eksamen gjennomføres på, vil variere fra skole til skole.

Sensur

Lokalt gitt eksamen skal vurderes av to sensorer. Den ene sensoren skal være ekstern og den andre er faglæreren til eleven, som også er eksaminator. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. Dersom det er uenighet om karakteren, avgjør den eksterne sensoren. Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har.

Hjelpemidler

Ved lokalt gitt muntlig eksamen er elevens notater fra forberedelsesdelen eneste tillatte hjelpemiddel. Notater inkluderer i denne sammenheng hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en forberedt presentasjon. Dette kan være digitale hjelpemidler eller andre verktøy som kan visualisere den muntlige presentasjonen. Det er opp til hver enkelt skoleeier å definere hvilke typer notater elevene kan ha med på eksamen.

Tips til muntlig-praktisk eksamen og fordypningsoppgaver

Oppgaver til fordypning og muntlig-praktisk eksamen for kommunikasjon og kultur 3