Aktualitet

Eksamensordning - kommunikasjon og kultur 2

Publisert: 29.04.2015, Oppdatert: 26.04.2017
Et lokale klart til skriftlig eksamen

I kommunikasjon og kultur 2 kan du bli trukket ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller muntlig lokalgitt eksamen.

Eksempler på noen hovedområder i KK2

 

skriveTekstteori

 

debattDiskursanalyse

 

retorikkRetorikk

 

filmSammensatte tekster

 

Bilde som viser prinsesse Märtha Louise som står på en scene og forteller for barn.Fortellingsteori

 

DaliFiksjon og virkelighet 

Skriftlig eksamen

Du kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 2. Denne eksamenen er sentralgitt, som vil si at den er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og skal leveres elektronisk. Eksamensordningen innebærer en forberedelsesdag, som i år er 1. juni. Da vil man få utlevert et forberedelseshefte med angivelse av tema og problemstillinger.  2. juni er det eksamen.

Informasjon og tips om skriftlig eksamen i kommunikasjon og kultur 2

Informasjon og tips om den skriftlige eksamensordningen finner du her Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen på KK2? 

Muntlig eksamen

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag - 48 timer før eksamen

Siden kommunikasjon og kultur 2 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen av hvilket fag du kommer opp i vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det er vanlig at grupper på 6- 8 elever trekkes ut i samme faggruppe/klasse.

Forberedelsesdel - 24 timer før eksamen

Fra våren 2014 ble det vedtatt at muntlig eksamen1  skal ha en obligatorisk forberedelsesdel. Det innebærer at du 24 timer før selve eksamen får oppgitt tema eller problemstilling. Du skal så utarbeide en presentasjon i tilknytning til dette. Du bør ikke lage en presentasjon der du bruker mer tid enn 10 min (hold presentasjonen for deg selv, og se på klokka) I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.

Selve eksamen - inntil 30 min.

Det eneste du kan ta med deg på eksamen2 , er dine egne notater og relevante hjelpemidler knyttet til presentasjonen du har forberedt. Det vil normalt settes av 10 min. til presentasjonen (inntil 1/3 av eksaminasjonen). I de øvrige 20 minuttene skal det samtales om problemstillinger i det som er presentert, slik at man får mulighet til å vise sin helhetlige kompetanse i faget. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen man viser på selve eksamen.

Tips om temaer til muntlig eksamen

Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 2