Fagstoff

Historie + statistikk = sant?

Publisert: 06.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Side fra en kirkebok. Foto av kilde.   

I en diskusjon er det lurt å bruke alle de gode argumentene man kan for å støtte opp under sin mening eller påstand. Når historikere diskuterer, bruker de ofte først og fremst kvalitative metoder for å støtte opp under argumentene sine. Eksempler på slike er tekstanalyser av skriftlige kilder som dagbøker, brev eller møtereferater.

Det er likevel ingen ting i veien for at historikere også kan bruke statistisk materiale og kvantitative metoder. Ofte vil statistikken kunne fungere som en støtte, eller et supplement, til de kvalitative kildene og historikerens analyser.

I en historisk analyse skal ikke statistikken stå alene. Resultatene må settes i sin historiske sammenheng. Kvalitative kilder er viktige for å utdype og forklare de statistiske funnene. Som historiker er statistikk derfor bare ett av flere nyttige verktøy. Før man bruker det, er det viktig å kjenne til styrker og svakheter ved metodene man vanligvis bruker.

Relatert innhold