Fagstoff

Forklaringer til vokabular leksjon 1

Publisert: 29.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskelappen

  • nín = De
  • guì = dyrebar/ærverdig
  • rènshi nǐ hěn gāoxìng = «nice to meet you»

Kinesiske tegn. Betydning: vokabular. Illustrasjon.

Under følger forklaringer til vokabular for dialogen Hei!.

1. nín

Nín betyr «De» (entall) og er en høflig form av ordet nǐ. Vi har skillet De/du også på norsk, selv om det gjerne er litt avleggs å bruke «De» nå til dags. Forskjellen er at nín fremdeles brukes veldig ofte på kinesisk den dag i dag, spesielt når man tiltaler personer eldre enn seg selv, eller personer som har høy status eller rolle som krever respekt i en gitt kontekst.

2. guì

Guì betyr «dyr; dyrebar». Det brukes sammen med xìng i høflighetsfrasen 您贵姓? Nín guì xìng?. Man spør altså etter vedkommendes «dyrebare/ærverdige» etternavn ved et første møte. Det gjenspeiler kinesernes tradisjonelle høflighet i forbindelse med introduksjoner. Man kan grammatisk også si 你姓什么? Nǐ xìng shénme? – «Hva heter du til etternavn?», men dette er et rent faktasøkende spørsmål mer enn en høflighetsfrase. I forbindelse med introduksjoner bruker man som regel den høflige varianten.

3. 认识你很高兴 rènshi nǐ hěn gāoxìng

Dette uttrykket kjenner man igjen fra den nokså universelle engelske høflighetsfrasen «Nice to meet you». Faktisk er dette uttrykket kommet inn i kinesisk via moderne kontakt med engelskspråklig populærkultur. Eldre kinesere vil sjelden bruke det, men blant yngre kinesere er det en fin måte å uttrykke entusiasme på ved et første møte.