Aktualitet

Eksamen Kommunikasjon og kultur 1

Publisert: 28.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Kommunikasjon

Du kan bli trukket ut til eksamen i kommunikasjon og kultur 1. Den er muntlig og lokalgitt. Her følger en veiledning om eksamensordningen og noen tips.

Eksempler på noen hovedområder i KK1

Interkulturell kommunikasjonInterkulturell kommunikasjon

TrafikkskiltTegn og meldinger - semiotikk

gutt i hettegenser sett bakfra. Foto.Verbalt språk - Ungdomsspråk   håndtrykkIkke-verbal kommunikasjon Enterknapp på tastatur hvor det står blog. Foto.Tekster - Blogg  

Lokalgitt eksamen

Eksamensoppgaven blir laget ved hver enkelt skole og kalles derfor lokalgitt. Det er faglæreren(e) som lager eksamensoppgavene, men en ekstern oppnevnt sensor vil kvalitetssikre oppgavene før de vedtas. Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen.

Trekkfag - 48 timer før eksamen

Siden kommunikasjon og kultur 1 er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Trekningen av hvilket fag du kommer opp i vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det er vanlig at grupper på 6- 8 elever trekkes ut i samme faggruppe/klasse.

Forberedelsesdel - 24 timer før eksamen

Fra våren 2014 ble det vedtatt at muntlig eksamen1  skal ha en obligatorisk forberedelsesdel. Det innebærer at du 24 timer før selve eksamen får oppgitt tema eller problemstilling. Du skal så utarbeide en presentasjon i tilknytning til dette. Du bør ikke lage en presentasjon der du bruker mer tid enn 10 min (hold presentasjonen for deg selv, og se på klokka) I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.

Selve eksamen - inntil 30 min.

Det eneste du kan ta med deg på eksamen2 , er dine egne notater og relevante hjelpemidler knyttet til presentasjonen du har forberedt. Det vil normalt settes av 10 min. til presentasjonen (inntil 1/3 av eksaminasjonen). I de øvrige 20 minuttene skal det samtales om problemstillinger i det som er presentert, slik at man får mulighet til å vise sin helhetlige kompetanse i faget.

Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen man viser på selve eksamen.

Tips om temaer til muntlig eksamen

Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 1