Fagstoff

Hei!

Publisert: 29.04.2015, Oppdatert: 15.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forslag til arbeidsmetode

  1. Sett deg inn i vokabular og grammatikk.
  2. Sett deg inn i teksten.
  3. Lytt til teksten.
  4. Les teksten høyt for deg selv og sammen med en partner.

To vestlige jenter og en kinesisk lærer. Illustrasjon.

Li Meiyu og Ma Hong er to venner som nettopp har begynt på et kinesiskstudium i Beijing. På vei til første time treffer de på læreren sin for første gang.

Nøkkelord

nǐ/nín hǎo – hei
lǎoshī – lærer
xìng – å hete til etternavn
nǐmen – dere
wǒ – jeg
jiào – å hete
shénme – hva
míngzi – navn

Tekst på pinyin:

 

Nǐ hǎo!

 

Lǐ Měiyù, Mǎ Hóng:

 

Lǎoshī, nín hǎo. Nín guì xìng?

 

Wáng Lǎoshī:

Nǐmen hǎo! Wǒ xìng Wáng. Nǐmen jiào shénme míngzi?

 

Lǐ Měiyù:

Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Měiyù.

 

Wáng Lǎoshī:

Nǐ ne?

 

Mǎ Hóng:

Wǒ jiào Mǎ Hóng.

 

Wáng Lǎoshī:

Rènshi nǐmen hěn gāoxìng!

Hilsemåter

Nǐ hǎo 你好, «hei», brukes gjerne når man hilser på noen for første gang, og i formelle sammenhenger. Når man treffer på noen man kjenner, kan man hilse ved å kommentere det åpenbare: «Ser du på TV?», «Hvor skal du?», «Har du spist?», osv.

你好!

李美玉丶马红:

老师,您好。您贵姓?

王老师:

你们好!我姓王。你们叫什么名字?

李美玉:

我姓李,叫李美玉。

王老师:

你呢?

马红:

我叫马红。

王老师:

认识你们很高兴!

你好!

李美玉丶馬紅:

老師,您好。您貴姓?

王老師:

你們好!我姓王。你們叫什麼名字?

李美玉:

我姓李,叫李美玉。

王老師:

你呢?

馬紅:

我叫馬紅。

王老師:

認識你們很高興!

 

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

 

Hei!

 

Li Meiyu, Ma Hong:

 

God dag, lærer. Hva er Deres ærverdige etternavn?

 

Lærer Wang:

Hei! Jeg heter Wang til etternavn. Hva heter dere?

 

Li Meiyu:

Jeg heter Li til etternavn. Mitt fulle navn er Li Meiyu.

 

Lærer Wang:

Hva med deg?

 

Ma Hong:

Jeg heter Ma Hong.

 

Lærer Wang:

Hyggelig å bli kjent med dere!

skjul