Fagstoff

Historiekonkurransen «Min familie i historien»

Publisert: 29.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Historiekonkurransen Min familie i historien. Logo.  

Hver år arrangerer Den norske historiske forening (HIFO) med støtte av blant annet Stiftelsen Fritt Ord, historiekonkurransen «Min familie i historien». Konkurransen er åpen for alle elever i ungdomsskolen og på videregående skole.

Om konkurransen

Konkurransen arrangeres hvert år, og informasjon, utlysning og arbeidet med oppgaven går over store deler av skoleåret. HIFO besøker gjerne skoler for hjelp til å starte opp arbeidet.

 

Fristen for skoleåret 2015/2016 er 18. mars 2016.


Eksempler på tidligere bidrag til konkurransen 

Min familie i arbeidslivet 

Arbeidere ved Moss Verft i 1979. Foto. Arbeidere ved Moss Verft, 1979.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har skrevet litt om hvordan du kan jobbe med Min familie i arbeidslivet.

 

HIFO skriver på sine sider:

Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen deres? Eller har du tenkt over hvordan det var å vokse opp i et samfunn der de materielle kårene var mye dårligere enn i dag? Kanskje har du foreldre eller besteforeldres om har opplevd krig eller store omveltninger i Norge eller i andre land? I denne historiekonkurransen er det slike forhold du skal studere.

Historiekonkurransen.no 


Film: Min familie i historien

NDLA har fått lagd en film der vi følger en elev som deltar i denne konkurransen. I filmen får du også mer informasjon fra dem som arrangerer konkurransen.

 

Min familie i historien
Leverandør: Terranova Media