Fagstoff

Lernziele

Publisert: 23.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto. 

Lernziele

Læringsmål

 1. Du lernst über den Alltag in Deutschland und die Verhältnisse an der Ostfront von 1941 bis 1945.
 2. Du kennst einige wichtige Fakten zur deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
 3. Du hast Übersicht über das Schicksal der fünf Freunde in der Filmserie.
 4. Du kannst einen der Charaktere näher beschreiben: seine Erlebnisse, Gedanken und Gefühle.
 5. Du hast einen aktiven Wortschatz von mindestens 50 Wörtern zum Thema Krieg und zur Serie "Unsere Mütter, unsere Väter".
 1. Du får et innblikk i hverdagen i Tyskland og i forholdene ved Østfronten i perioden 1941 til 1945.
 2. Du kan fortelle noen viktige fakta om tysk historie i første halvdel av 1900-tallet.
 3. Du har oversikt over skjebnen til de fem vennene i filmserien.
 4. Du kan beskrive en av karakterene i serien nærmere: vedkommendes opplevelser, tanker og følelser.
 5. Du har et aktivt ordforråd på minst 50 ord til temaet krig og til serien "Krigens unge hjerter".