Aktualitet

Eksamen i matematikk

Publisert: 28.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Ungdom med NDLA-caps og PC

I matematikk er det ny eksamensordning fra og med våren 2015, hvor det stilles krav til bruk av digitale verktøy. I menyen til alle matematikkfag på NDLA, finner du nedlastbare filer med teoristoff, eksamensløsninger og oppgaveløsninger som du kan bruke på eksamen. Her kan du også se hvordan de digitale verktøyene blir brukt.

Trekkfag

I matematikk kan elever trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt, med unntak av Vg 1 yrkesfaglig utdanningsprogram, hvor skriftlig eksamen er lokalgitt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt i alle fag.

Muntlig eksamen

Jente som er oppe til muntlig eksamen. Foto. Trekking av fag blir bekjentgjort 48 timer før eksamen. Forberedelsestiden med et kjent tema eller en problemstilling, starter 24 timer før eksamen. Ut fra dette temaet, skal eleven forberede et foredrag som ikke bør utgjøre mer enn 1/3 av eksamen, som varer inntil 30 minutter. Foredraget brukes som utgangspunkt for samtale, men spørsmålene skal stilles slik at eleven får mulighet til å vise sin kompetanse i størst mulig del av læreplanen. Se flere detaljer, på side 1, 7, 8 og 9 i Lokalt gitt eksamen i videregående opplæring.

Forberedelse til skriftlig eksamen

Ny eksamensordning fra og med våren 2015. Skjermbilde. Du bør gjøre deg kjent med eksamensveiledningen utgitt av Utdanningsdirektoratet. Den gjelder for alle skriftlige sentralt gitte eksamener både for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Du bør også laste ned og løse Utdanningsdirektoratets eksempeloppgaver for ditt fag etter ny eksamensordning i matematikk våren 2015. Skolen har fått tilsendt passord.

Heading med overskrift til eksamensveiledning i matematikk. Skjermbilde.         

Formelark. Skjermbilde.   Eksamen Del 1

I eksamensveiledningen er det listet opp «Formler som skal være kjent ved Del 1 av eksamen» for de enkelte fag. Disse formlene kan du også laste ned fra fagstoffmenyen «Eksamensoppgaver med løsningsforslag» på NDLA. Du må sørge for at du behersker disse formlene.

Eksamen Del 2

Nedlastbare filer i matematikk. Skjermbilde. Eksempler på nedlastbare filer i menyen til 1T.Du kan her bruke alle hjelpemidler, men du har ikke internettilgang. Vi anbefaler at du laster ned pdf-utgavene av følgende dokumenter, som du finner i menyen hos alle matematikkfagene på NDLA:

  • Teoristoff
  • Eksamensløsninger
  • Oppgaveløsninger

Lær deg å bruke innholdsfortegnelsen for å navigere i pdf-dokumentene.

Utklippsverktøy. Skjermbilde.  Vi anbefaler IKT-basert eksamen hvor du bruker «Utklippsverktøy» og kopierer fra GeoGebra inn i ett tekstbehandlingsdokument.  

Lykke til med eksamen!