Oppgave

Oppgave: markedsføring og salg

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Mann som vanner dollarsymbol.Markedsføring og salg

Utgangspunktet for oppgaven under er markedsføring for din egen tenkte bedrift. Du velger selv hva slags bedrift du vil arbeide med, og det er viktig å velge noe du interesserer deg for. Oppgaven kan passe godt som gruppeoppgave, og man kan gjøre oppgaven tverrfaglig med for eksempel fagene produksjon og norsk.

 

Arbeidsform: Individuell eller gruppe på to

Tid: Ca. 15 skoletimer

TeoriMarkedsføring og salg  

Oppgave

  1. Tenk deg at du skal starte din egen bedrift. Skriv ned noen stikkord rundt hva slags bedrift du vil starte, og hvordan du har tenkt å drive den (butikk, nettbasert...).
  2. Lag en logo for bedriften. Her kan du skissere og tegne for hånd, eller du kan jobbe digitalt (f.eks. Paint, Illustrator eller lignende programmer).
  3. Lag en plan for hvordan du vil markedsføre bedriften din, og lag en reklame / annonse som du vil bruke.
  4. Presenter punktene ovenfor for resten av klassen, gjerne med en PowerPoint-presentasjon. Argumenter for egne valg, med tanke på markedsføring og salg. Be om tilbakemelding på presentasjonen din, hva sier medelevene dine til idéen?
  5. Skriv en egenvurdering etter den muntlige presentasjonen der du tar for deg de valgene du har foretatt, og der du reflekterer over de tilbakemeldingene du har fått.

Vurdering

Komeptansemål:

  • Presentere, begrunne og argumentere for egne produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg (vurderingskriterier)  

 Innlevering og vurdering av:

  • Skriftlig arbeid i del 1, 3 og 5 (med forside og innledning til oppgavene) 
  • Skisseprosess og ferdig logo 
  • Muntlig presentasjon
Relatert innhold

Oppgave